Burgenstraße Logo
^  KARTE EIN-/AUSBLENDEN  ^

Štáhlavy

      Castles and Palaces

Jedním z nejnavštěvovanějších památkových objektů v západních Čechách je právem klasicistní zámek Kozel. Byl postaven koncem 18. století pod vedením stavitele Václava Haberditze jako jednopatrová budova se čtyřmi křídly kolem obdélného vnitřního nádvoří. Podle návrhu Ignáce Palliardiho byl zámecký areál rozšířen o dvě dvojice budov. Jedná se o kapli s protilehlou jízdárnou, a o konírnu s lokajnou. Na výzdobě zámeckého interiéru se významnou měrou.... [More about Štáhlavy]KOZEL Obrázek:  Zámek Kozel
Zámek Kozel.

Schloss Kozel

Jedním z nejnavštěvovanějších památkových objektů v západních Čechách je klasicistní zámek Kozel. Tento v Čechách ojedinělý objekt představuje životní styl šlechty na konci 18. století. Tehdy byl postaven pod vedením stavitele Václava Haberditze jako jednopatrová budova se čtyřmi křídly kolem obdélného vnitřního nádvoří. Podle návrhu Ignáce Palliardiho byl zámecký areál rozšířen o dvě dvojice budov. Jedná se o kapli s protilehlou jízdárnou, kde se pořádají výstavy uměleckých děl, a o konírnu s lokajnou. Na výzdobě zámeckého interiéru se významnou měrou podílel pražský malíř a dekoratér Antonín Tuvora. Mimo jiné vymaloval plochy stěn veškerých místností tehdy oblíbenou technikou "al secco". Původní dochovaný mobiliář je jedinečným příkladem umění a řemesel v období rokoka a klasicismu. Zámek je obklopen krajinářským parkem v anglickém stylu o rozloze 40 hektarů, který vznikl v letech 1870 až 1890 a postupně je rekonstruován v souladu s charakterem okolní krajiny.

 

 

 


Schloss Kozel
Zámek Kozel
33203 Štáhlavy
Telefon (+420) 377 969 040
Telefax (+420) 377 923 710
hz.kozel@telecom.cz
www.czechtourism.com