Burgenstraße Logo
^  KARTE EIN-/AUSBLENDEN  ^

Kronach

      Castles and Palaces

Kronach, the gateway to the Franconian forest, has retained its charm over the centuries. The citizens of Kronach entered Franconian history as the best-defended of peoples, no attack has managed to take the town, which is first mentioned in 1003. Even today late medieval sandstone houses with their timbered storeys are packed together, narrow labyrinthine backstreets lead to hidden oases and defiant watch towers loom above.Kronach was laid out in three stages. The base forms the lower town, encircled.... [More about Kronach]Kronach Festung Obrázek:  Pevnost Rosenberg
Pevnost Rosenberg.

Festung Rosenberg

Nad starým městem Kronachu se strmě zvedá pevnost Rosenberg. S rozlohou 23,6 ha platí za jeden z největších opevněných komplexů v Německu. První písemná zmínka je z roku 1249. Ve 14. století byla dostavěna jako biskupský zemský hrad. Takřka symetrické, jakoby podle učebnice založené opevnění obklopuje dodnes komplex hradeb, příkopů, budov a bran, který vznikal po staletí. Jasně rozeznatelné jsou různé stavební fáze. Stavby počínaje středověkou věží - bergfriedem přes hradby a věže 15. a 16. století až k pětiúhelníku bašt z doby pozdního baroka dokládají stále nové nároky na stavbu obranných zařízení v průběhu staletí. Areál také odolal mnoha početným útokům a dodneška nebyl nikdy dobyt. Nejtěžší zkoušku složil v letech 1632 a 1634 za třicetileté války, když Švédové Kronach obléhali a s nepořízenou opět odtáhli. V roce 1802 připadl Kronach a pevnost Bavorskému království. Tak se tam mohl v roce 1806 ubytovat Napoleon Bonaparte jako spojenec Bavorska proti Prusku. V roce 1864 ztratil Rosenberg svou funkci pevnosti. Od roku 1888 je pevnost Rosenberg v majetku města. Nachází se v ní francká galerie s franckými uměleckými díly, mezi jinými od Lucase Cranacha staršího, dále Muzeum franckého lesa a mládežnická ubytovna.


Festung Rosenberg
Festung 1
96317 Kronach
Telefon +49 (0)92 61/ 60 41-0
Telefax +49 (0)92 61/ 60 41-18
info@kronach.de
www.kronach.de