Burgenstraße Logo
^  KARTE EIN-/AUSBLENDEN  ^

Bad Colberg-Heldburg

      Castles and Palaces

Nestled among rolling hills, the municipality of Bad Colberg-Heldburg lies in the Rodach and Kreck valleys. Even from a distance the town's landmark Heldburg fortress is visible.The small town of Heldburg, with its sleepy lanes and squares is epitomised by simple communal buildings and half-timbered houses in Franconian style. First mentioned in 837, it received a town charter in 1394, thus allowing weekly and annual markets to be held. Street names like Horse Market (Rossmarkt), Rope makers Market.... [More about Bad Colberg-Heldburg]Bad-Colberg-Heldburg Veste Obrázek:  Pevnost Heldburg
Pevnost Heldburg.

Veste Heldburg

Pevnost Heldburg trůní jako v pohádce na skále vysoké 403 metrů a je zdaleka vidět. Vzhledem k tomu, že z ní bylo možno dohlédnout na sousední francké hrady, mezi jiným na pevnost Coburg, měla dříve ten důležitý úkol, že dávala při hrozícím nebezpečí ohňová znamení z vysoké věže, což jí vyneslo název „francký maják“. První zmínka spadá do roku 1317; pevnost sloužila nejdříve jako úřední a soudní sídlo hraběte z Henneberg-Schleusingen. V roce 1374 přešla pevnost sňatkem na rod Wettinů, v jejichž majetku zůstala až do roku 1920.
První rozkvět zažila pevnost od roku 1560, když si ji Johann Friedrich Prostřední nechal přebudovat na vévodskou rezidenci a zřídil „francouzskou budovu“ v renesančním stylu. Od konce 17. století hrad upadal. Kameny z něj prý byly dokonce použity k vydláždění ulic v Heldburgu.
Obrat nastal koncem 19. století s vévodou Georgem II. Saským-Meiningenským, který po svém sňatku s bývalou herečkou, který neodpovídal jeho stavu, zvolil Heldburg za svou rezidenci, aby unikl ostouzení. Inspirován zámkem Neuschwanstein nechal obnovit rozpadlé budovy a vytvořil z nich excelentní příklad německé hradní romantiky, která určuje až dodnes jeho podobu.
V dobách NDR ležela pevnost v pohraniční oblasti a byla využívána v letech 1954 až 1982 jako dětský domov, než velký požár zničil „francouzskou budovu“. Od roku 1994 je hrad v majetku Nadace Durynské zámky a zahrady a je místem, kde se pořádají hradní slavnosti a koncerty. Výstavy informují o historii pevnosti a o budoucím Německém muzeu hradů, které má být otevřeno v roce 2013.


Veste Heldburg
Förderverein Veste Heldburg e.V.
Burgstraße 1
98663 Bad Colberg-Heldburg
Telefon +49 (0) 3 68 71/ 2 12 10
Telefax +49 (0) 3 68 71/ 2 01 99
veste@bad-colberg-heldburg.de
www.bad-colberg-heldburg.de