Burgenstraße Logo
^  KARTE EIN-/AUSBLENDEN  ^

Fränkische Schweiz

      Castles and PalacesForchheim Kaiserpfalz ©StadtForchheim Obrázek: Císařská falc
Císařská falc.

Kaiserpfalz Forchheim

Takzvaná „císařská falc“ ve Forchheimu, vlastně zámek bamberských biskupů, byla postavena mezi 1350 a 1400. Na základě nástěnných maleb, které pocházejí ze 14. století a jsou nejstarší ve Francích, je „císařská falc“ známa daleko za hranicemi Forchheimu. V raném středověku, kdy král nebo císař ještě neměl žádnou stálou rezidenci, byly falce rozděleny po celé zemi. Takový areál je písemně doložen i ve Forchheimu, ale jeho místo a podoba jsou dodnes neznámé. Dlouho se předpokládalo, že se areál falce nacházel na místě pozdějšího biskupského zámku. Bývalý biskupský zámek byl vybudován na konci 14. století za bamberského biskupa Lamberta von Brunn. Forchheimský zámek sloužil bamberskému biskupovi jako druhá rezidence pro úřední a reprezentativní účely. V neklidných časech poskytoval zámek nejvyššímu zemskému pánovi ochranu a útočiště, neboť se svým silným opevněním bylo město Forchheim nejjižnější baštou bamberského biskupství. Dnes se v císařské falci nachází muzeum falce. Vnitřní dvůr a příkopy, přízemí a klenuté sklepení poskytují mimořádné prostředí pro různé akce, např. každoroční trh uměleckých řemesel. Klenuté sklepení se pronajímá k soukromým oslavám. (1213)


Kaiserpfalz Forchheim
Kapellenstraße 16
91301 Forchheim
Telefon +49 (0) 91 91/ 714-327
Telefax +49 (0) 91 91/ 714-375
kaiserpfalz@forchheim.de
www.forchheim.de

Egloffstein Burg ©Tourismusverein Egloffstein M.Wirth Obrázek: Hrad Egloffstein
Hrad Egloffstein.

Burg Egloffstein

Rodové sídlo svobodných pánů z Egloffsteinu leží malebně na skalním ostrohu nad stejnojmennou osadou nad Trubachským údolím. Jeho historie je určována spory s biskupstvím v Bambergu. V nadační listině bamberské chrámové kapituly je hrad poprvé nepřímo zmíněn v roce 1184. První listinná zmínka hradu samotného spadá do roku 1358, kdy bylo Albrechtem II. z Egloffsteinu a jeho bratry Otto I. a Hansem III. stejně jako jeho bratranci Hansem I. z Egloffsteinu na Ermreuthu a Seibotem II. z Egloffsteinu a na Wolfsbergu založeno hradní kaplanství. Za selské války vypálili v roce 1525 hrad selští povstalci. V roce 1563 byl obnovený hrad při sporech hradního pána s bamberským biskupem obsazen a zpustošen. Ve třicetileté válce přinesly roky 1632 a 1645 opět tak silná poškození, že hrad z důvodů nedostatku prostředků již nebyl zbudován v původním rozsahu. Z bývalého hradního areálu dnes existuje ještě hlavní neboli horní hrad. V roce 1750 byl na místě staré zámecké kaple postaven evangelický farní kostel Sv. Bartoloměje. Dnešní podobu obdržel hrad přestavbami v 18. a 19. století. Ještě dnes je hrad Egloffstein hlavním sídlem svobodných pánů z a na Egloffsteinu.Hrad je možno si prohlédnout v rámci pravidelných prohlídek a po ohlášení i ve skupinách. Na hradě je možno pořádat civilní svatební obřady a rodinné oslavy.


Burg Egloffstein
Freiherr von und zu Egloffstein
Rittergasse 80b
91349 Egloffstein
Telefon +49 (0) 91 97/ 87 80
Telefax +49 (0) 91 97/ 87 80
info@burgegloffstein.de
www.burg-egloffstein.de

Ebermannstadt Marktplatz Obrázek: Náměstí Marktplatz
Náměstí Marktplatz.

Jugendhaus Burg Feuerstein

U hradu Feuerstein se nejedná o hrad ve vlastním slova smyslu, nýbrž o areál, který vypadá jako hrad. Byl zbudován za druhé světové války v roce 1941 na zakázku vrchního velitelství wehrmachtu fyzikem profesorem Oskarem Vierlingem, který měl katedru na technické vysoké škole v Hannoveru. Podoba hradu sloužila pouze jako kamufláž, stavba se měla podobat ostatním hradům ve Francích. Kromě toho se hledalo místo pokud možno v centru tehdejší německé říše. Tak padla volba na Ebermannstadt a horu s místním jménem „Feuerstein“. Hrad Feuerstein byl v této době laboratoří, ve které se prováděly výzkumy v oblasti vysokofrekvenční techniky a elektroakustiky. Až do r. 1945 zde bylo zaměstnáno 250 lidí. Věž sloužila k testování prvního směrového spoje. Ke konci války zabavili zařízení američtí vojáci. V r. 1946 si hrad nejdříve pronajalo a v roce 1948 zakoupilo biskupství Bamberg. Od té doby slouží hrad a celý areál jako katolické centrum pro vzdělávání a setkávání mládeže. Moderní dům mládeže se věnuje péči o mládež, stejně jako práci v oblasti vzdělávání mládeže a kultury. V roce 1961 byl vysvěcen kostel „Zjevení Páně“, který se skládá ze tří částí – krypty, spodního kostela a horního kostela. Prohlídky kostela pro všechny věkové skupiny jsou možné.


Jugendhaus Burg Feuerstein
Stiftung Jugendhaus Burg Feuerstein
Burg Feuerstein 2
91320 Ebermannstadt
Telefon +49 (0) 91 94/ 76 74-0
Telefax +49 (0) 91 94/ 76 74-10
anmeldung@burg-feuerstein.de
burg-feuerstein.de

Wiesenttal Burgruine Obrázek: Zřícenina hradu Neideck
Zřícenina hradu Neideck.

Ruine Neideck

Hradní zřícenina Neideck byla dříve rodovým sídlem mocného rodu Schlüsselbergů, byvších „správců obchodu“ dnešního Franckého Švýcarska. Hrabě Konrad von Schlüsselberg zřídil v roce 1347 celnici ve Wiesenttalu a provokoval tím své sousedy. Norimberští a würzburští biskupové nato napadli Neideck a smrtelně zranili hraběte. Anekdota vypráví, že seděl právě na „jistém místě“, které trčelo přes zeď, a přitom byl zasažen katapultovaným kamenem. Poté připadl hrad bamberským biskupům. Ve druhé markrabské válce byl hrad příznivci markrabat z Bambergu a Kulmbachu tak silně poničen, že již nebyl obnoven. Rozvaliny sloužily jako stavební materiál. V 18. století byl pod hradem objeven jurský mramor (hustý jurský vápenec), který se začal těžit, takže hrad byl dále pobořen. Jurský vápenec byl použit na stavbu würzburské rezidence. Hrad je veřejně přístupný a lze se k němu dostat z parkoviště u lesního koupaliště ve Streitbergu po značené pěší stezce.


Ruine Neideck
91346 Markt Wiesenttal
Telefon +49 (0) 91 94/ 79 77-79
Telefax +49 (0) 91 94/ 79 77-76
info@fraenkische-schweiz.com
www.neideck.de

Wiesenttal Streitberg ©FrankentourismusFRSHub Obrázek:
.

Ruine Streitberg

Naproti ruině Neideck se nachází hrad Streitberg. Prvním hradním pánem byl na začátku 12. století Walter de Stritberg. Areál ležel na strategicky důležitém místě přesně v ohybu Wiesentského údolí a byl stejně jako Neideck zničen za druhé markrabské války v r. 1553. Do roku 1565 byl znovu vystavěn jako zámek v renesančním stylu a během třicetileté války byl vypálen. Od té doby upadal. A nakonec ho bavorské království využívalo jako kamenolom. Dnes je možno vidět už jen hradní bránu a části hradeb. Z ruiny Streitberg je nádherný výhled na údolí Wiesenttal a na ruinu Neideck.


Ruine Streitberg
Streitberg
91346 Markt Wiesenttal
Telefon +49 (0) 91 94/79 77-79
Telefax +49 (0) 91 94/79 77-76
info@fraenkische-schweiz.com
www.wiesenttal.de

Goessweinstein Burg Obrázek: Hrad Gößweinstein
Hrad Gößweinstein.

Burg Gößweinstein

Jméno Gössweinstein se přeneslo na obec a hrad od hraběte jménem Goswin, který zde žil v 11. století. K této době se vztahuje rovněž výstavba hradu "Gozwinstein", který je v listinách poprvé zmíněn v roce 1076. Patří tak k nejstarším pevnostem ve Franckém Švýcarsku. Po staletí byl úředním sídlem bamberského biskupství. Za selské války byl v r. 1525 rozbořen, sedláci ho však museli za trest znovu postavit. Po sekularizaci přešel hrad na bavorské království. V roce 1890 ho zakoupili svobodní pánové ze Sohlernu. Noví majitelé změnili vzhled hradu četnými přestavbami a novostavbami ve smyslu hradní romantiky 19. století s cimbuřím a štíty. Výrazná kulatá věž vznikla na konci 17. století, cimbuří se středověkým vzhledem bylo nadstavěno až po 1890. Vnitřek hradu je zařízen v gotickém stylu nebo přestavěn v novogotickém. Potomci Sohlernů se ještě i dnes starají o údržbu.Některé části hradu lze navštívit. Návštěvník odtud má krásný výhled na obec a Wiesenttal.


Burg Gößweinstein
Michael Freiherr von Sohlern
Burgstraße 30
91327 Gößweinstein
Telefon +49 (0) 92 42/ 71 99
Telefax +49 (0) 92 42/ 18 63
info@fraenkische-schweiz.com
www.burg-goessweinstein.de

Pottenstein Burg Obrázek: Hrad Pottenstein
Hrad Pottenstein.

Burg Pottenstein

Hrad Pottenstein, který je bizarně umístěn na skále, platí za nejstarší hrad ve Franckém Švýcarsku a byl sídlem Botho von Kärnten (1027/28 – 1104), který sňatkem získal do svého majetku území kolem Pottensteinu. Již začátkem 12. století přešel hrad na bamberské biskupství a sloužil bamberským biskupům jako úřední hrad. Mezi Velikonocemi a Svatodušními svátky v roce 1228 se zde po několik týdnů zdržovala na svém útěku z Wartburgu lankraběnka Elisabeth von Thüringen, „svatá Alžběta“, neboť Pottenstein byl úředním hradem jejího strýce, bamberského biskupa Ekberta von Andechs-Meranien. Na prominentní návštěvu upomíná Alžbětin pokoj v bývalé obytné věži. Za selské války (1525) byl sice hrad obsazen a zplundrován, avšak nikoliv zapálen. Ve druhé markrabské válce byly části hradu, mezi jiným i kaple, zničeny Ansbašsko-Kulmbašským vojskem. Ve třicetileté válce však byl hrad v roce 1634 úspěšně uhájen proti švédskému plukovníku von Cratovi. Poté co bylo úřední sídlo přeloženo v roce 1750 z hradu do města, hrad znatelně upadá. V roce 1878 přešel do soukromých rukou.Od roku 1918 je majetkem svobodných pánů z Wintzingerode. V obydleném, soukromě vedeném muzeu se prezentuje mezi jiným sbírka zbraní, knihy a dopisy a tři komnaty zařízené jako soubor pro prohlídku. Lze si prohlédnout velké části hradu. Parková zahrada horního zámku nabízí nádherný pohled na město a okolí.


Burg Pottenstein
Freiherr von Wintzingerodesche Burgverwaltung
91278 Pottenstein
Telefon +49 (0) 92 43/ 72 21
Telefax +49 (0) 92 43/ 73 32
Burg.Pottenstein@t-online.de
www.burgpottenstein.de

Waischenfeld Steinerner-Beutel Obrázek: Waischenfeld
Waischenfeld.

Burg Waischenfeld

"Kamenný pytel“, kulatá věž bývalého hradu, je dnes symbolem Waischenfeldu. První písemné zmínky o hradu Waischenfeld jsou z roku 1122, tehdy byl v majetku šlechticů z Waischenfeldu, kteří již v roce 1216 vymřeli smrtí Ulricha von Waischenfeld. Hrad a panství Waischenfeld přešly na Eberharda III. von Greifenstein, který však postavil hrad Schlüsselberg jižně od Waischenfeldu a v roce 1219 je o něm listinná zmínka poprvé jako o pánu „von Schlüsselberg“. Za Konráda II. von Schlüsselberg získala obec Waischenfeld v roce 1315 městská práva. Když zemřel, připadl hrad stejně jako město Waischenfeld k bamberskémubiskupství, které zde zřídilo úřad. V letech 1438 až 1562 byl Waischenfeld opakovaně dáván do zástavy různým šlechticům. V letech 1518/19 a 1589/90 byl postaven tzv. zámek vrchního úřadu. V třicetileté válce utrpěl hrad těžké škody. „Starý dům“, původní hrad pánů z Waischenfeldu, sloužil asi od r. 1600 jako obilná sýpka a postupně upadal. Když bavorské království převzalo v roce 1806 hrad, byly budovy prázdné. Zatímco zámek vrchního úřadu byl dále používán, započalo se s bouráním starého domu, které bylo dokončeno v letech 1876/77 a 1889.V zámku vrchního úřadu, jediné doposud zachované budově hradního areálu, se dnes nachází hradní hospoda. Hrad je možno využívat pro firemní a rodinné oslavy. Nádvoří a vyhlídková plošina jsou stále přístupné.


Burg Waischenfeld
Burg Waischenfeld Event GmbH
Schlossberg 20
91344 Waischenfeld
Telefon + 49 (0) 92 02/ 97 04-47
Telefax + 49 (0) 92 02/ 97 04-48
info@burg-waischenfeld.de
www.burg-waischenfeld.de

Aufsess Schloss Unteraufsess Obrázek: Zámek Unteraufseß
Zámek Unteraufseß.

Schloss Aufsess

Hrad je rodovým sídlem svobodných pánů z Aufsessu. Podle pověsti sahá jeho historie až do roku 1007, kdy jistý rytíř Heinrich von Ufsaze přišel do Franků s králem Heinrichem, pozdějším císařem Heinrichem III. Poprvé byl hrad Aufsess s jistotou zmíněn v roce 1114.Hradní areál byl ve středověku mnohem rozlehlejší než dnes. Vnitřní hrad, který dnes ještě existuje, byl obklopen vnějším hradem, který byl opevněn hradbami a branami, a který zahrnoval celou dnešní místní část Haag. V dobách husitských válek, selské války a třicetileté války došlo k mnoha poškozením.Dnešní barokní dvoukřídlá stavba pochází z roku 1677. Poté vedlo společné vlastnictví hradu ke sporům mezi bratry Friedrichem a Carlem Heinrichem von Aufseß. Poslední se proto rozhodl v roce 1690 postavit na kopci nad rodovým hradem pevný zámek s hradbami a věžemi, který nazval Oberaufsess. Od této doby existují v Aufsessu dvě linie rodu se dvěma zámky až do dnešních dnů.Nejstarší budova hradu je Meingozův kamenný dům asi z roku 1136 (nebo dříve). Zde pracoval zakladatel Germánského národního muzea v Norimberku, Hans svobodný pán na Aufsessu, jehož studovna zůstala zachována. V rámci prohlídky je možno si tyto prostory prohlédnout, stejně jako rodinnou kapli, sál předků, další prostory v zámku a zámecký kostel z 18. století. V sále předků se mohou konat svatební obřady.


Schloss Aufsess
Schloss Unteraufseß, Baron Eckhart von Aufseß
Schlossberg (Schlossverwaltung: Am Weiher 79)
91347 Aufseß
Telefon +49 (0) 91 98/ 99 82 17
www.schloss-unteraufsess.de

Aufsess Schloss-Oberaufsess Obrázek: Oberaufseß Castle
Oberaufseß Castle.

Schloss Oberaufseß


Schloss Oberaufseß
Schloss Oberaufseß, Cornelia von und zu Aufseß
Oberaufseß 1
91343 Aufseß
Telefon +49 (0) 91 98/ 510
www.oberaufsess.de

Heiligenstadt Schloss ©TourismuszentraleFraenkischeSchweiz Obrázek: Zámek Greifenstein
Zámek Greifenstein.

Schloss Greifenstein

Zámek Greifenstein, sídlo hrabat ze Stauffenbergu, patří k nejzachovalejším a nejpůsobivějším stavbám Franckého Švýcarska. Zámek byl postaven ve 12. století, za selské války byl zničen, pak znovu postaven a roku 1690 přestavěn bamberským dvorním architektem Leonhardem Dientzenhoferem. Části hradu jsou přístupné veřejnosti. Hrabě Klaus von Stauffenberg se proslavil svou statečnou účastí na atentátu na Adolfa Hitlera, ke kterému došlo dne 20. července 1944 ve vůdcově hlavním stanu.


Schloss Greifenstein
Greifenstein 2A
91332 Heiligenstadt
Telefon +49 (0) 91 98/ 423
www.schloss-greifenstein.de

Memmelsdorf Schloss ©FrankentourismusFRSHub Obrázek: Zámek Seehof
Zámek Seehof.

Schloss Seehof

Bamberští knížata-biskupové nechali postavit zámek Seehof v letech 1687 až 1696 jako letní rezidenci a lovecký zámek. Vzhledem k tomu, že k tomu dal pokyn kníže biskup Marquard Sebastian Schenk von Stauffenberg, je zámek po něm nazýván také Marquardsburg. Biskupové, kteří v zámku sídlili, stále rozšiřovali zámek a zvláště park. Své dnešní velikosti dosáhl park s fontánami, kašnami, ozdobnými háji a divadlem ze živých plotů za knížete biskupa Lothara Franze von Schönborn. Vrcholu zahradnického umění však bylo dosaženo za knížete biskupa Adama Friedricha von Seinsheim. V letech 1752 až 1779 nechal instalovat do parku bludiště, vodní hry a přes 400 kamenných postav od dvorního sochaře Ferdinanda Tietze, který patří k nejznámějším sochařům franckého rokoka. Po sekularizaci v roce 1802 se dostal zámek do soukromého vlastnictví a viditelně zpustl, neboť majitelé nedokázali udržovat tak obrovský majetek. V roce 1975 získal zámek bavorský stát. Po rozsáhlé renovaci, která trvala až do 90. let minulého století, je možno si dnes v zámku prohlédnout devět výstavních ptostorů. Rovněž vodní hry kaskády v zámeckém parku jsou od roku 1995 opět v provozu a v letní sezóně je možno je obdivovat každou celou hodinu. Prohlédnout si je možné také devět komnat restaurovaného bytu knížat biskupů. Větší část zámku nyní využívá Bavorský zemský úřad pro památkovou péči.


Schloss Seehof
Schloss Seehof
96117 Memmelsdorf
Telefon +49 (0) 95 1/40 95-70
Telefax +49 (0) 951/ 40 95-72
sgvbamberg@bsv.bayern.de
www.schloesser.bayern.de