Burgenstraße Logo
^  KARTE EIN-/AUSBLENDEN  ^

Heilbronn

      Castles and Palaces

Heilbronn nad Neckarem je velkoměsto, ve kterém se nechá žít. Jedinečná poloha u Neckaru v samém srdci Bádenska-Württemberska, pohostinnost jeho obyvatel i nabídka gastronomických zážitků dělá z města vyhledávaný cíl, a to nejen pro poutníky na Hradní stezce. Proslavil je i Heinrich von Kleist se svou "Katinkou Heilbronnskou". Výrazná švábsko-francká pohostinnost se zřetelně projevuje při různých slavnostech a kulturních programech, které jsou v Heilbronnu pořádány.... [More about Heilbronn]Heilbronn Kirchhausen Wasserschloss Obrázek:
.

Deutschordensschloss Kirchhausen

Po první písemné zmínce v roce 741 n. l. bylo v roce 1333 městu císařským dekretem povoleno právo přivést řeku Neckar k říšskému městu. Se vstupem württemberských vojsk v roce 1802 skončila „zlatá éra“ říšského města, Heilbronn se stal württemberských správním městem. Při leteckém náletu 4. prosince 1944 bylo zničeno přes 80 % městského území. I když bylo město za druhé světové války těžce poškozeno, potkáváme v Heilbronnu stopy historie – obyvateli Heilbronnu rekonstruované, restaurované a s láskou opečovávané. Začněme s naší procházkou na náměstí před radnicí. Reprezentativní gotická stavba byla postavena v roce 1417. Renesanční fasáda je zdobena uměleckým orlojem od Isaaka Habrechta. Vedle leží Katynčin dům, gotický kamenný dům s renesančním arkýřem, pojmenovaný po rytířské hře „Katynka z Heilbronnu“ od Heinricha von Kleista. O několik kroků dál leží kostel sv. Kiliána s věží, která je 62 metrů vysoká. Tento kostel je pokládán za první významnou renesanční stavbu severně od Alp; byl postaven kameníkem Hansem Schweinerem v letech 1513 až 1529. V halovém chóru kostela sv. Kiliána je hlavní oltář od Hanse Seyfera z roku 1498, význačné dílo pozdně gotického oltářního umění. Nedaleko ležící historický Německý dvůr je dnes kulturním centrem. Ve vnitřním městě jsou dále přístupné věže, jako např. Götzova věž, věž na Přístavním náměstí a bašta. Tyto věže otevírají při pohledu shora zcela nový pohled na město na Neckaru.


Deutschordensschloss Kirchhausen
Bürgeramt
Schlossstraße 2
74078 Heilbronn-Kirchhausen
Telefon +49 (0) 70 66/ 70 44
Telefax +49 (0) 70 66/ 14 48
buergeramt.kirchhausen@stadt-heilbronn.de
www.heilbronn-tourist.de