Burgenstraße Logo
^  KARTE EIN-/AUSBLENDEN  ^

Teplá

      Castles and Palaces

Klášter Teplá byl založen roku 1193 blahoslaveným Hroznatou, členem šlechtické rodiny a nejvyšším velitelem hraničářů na Tepelsku. V roce 1197 žilo v klášteře 12 řeholníků, jejichž hlavním úkolem byla kolonizace řídce osídleného kraje a šíření křesťanské víry. Činnost řeholníků se neomezovala pouze na věci církve. Vykonávali duchovní správu kraje, zaváděli různá zlepšení v hospodaření, věnovali se školství, vědám, umění a sociální péči..... [More about Teplá]Stift Tepla klein Obrázek:  Klášter premonstrátů Teplá
Klášter premonstrátů Teplá.

Prämonstratenser Kloster Teplá

Klášter premonstrátů Teplá                                                                                                 Klášter premonstrátů Teplá byl založen roku 1193 blahoslaveným Hroznatou, českým šlechticem, který byl v té době nejvyšším velitelem hraničářů na Tepelsku a Chodsku. V roce 1197 byl klášter obydlen prvními řeholníky, které Hroznata povolal ze Strahova. Hlavním úkolem kláštera byla kolonizace řídce osídleného kraje a šíření křesťanské víry. Řeholníci vykonávali duchovní správu kraje, zaváděli nové metody v hospodaření, věnovali se charitativní, vědecké a vzdělávací činnosti, kultuře a umění. Klášter významně ovlivňoval dějiny západních Čech téměř 800 let. V roce 1950 byla činnost tepelského kláštera protiprávně přerušena. V noci ze 13. Na 14. dubna 1950 obsadila klášter státní bezpečnost, řeholníci byli zatčeni a odvlečeni do tzv. internačního tábora v Broumově. Klášter Teplá sloužil od roku 1950 jako kasárna československé lidové armády. Vojenská posádka obývala všechny budovy kláštera (Kromě knihovny a kostela, které byly od roku 1958 přístupné veřejnosti k prohlídkám) až do roku 1978. V tomto roce převzal celý klášter státní úřad památkové péče v Plzni. Koncem roku 1990 byl klášter navrácen původnímu majiteli - řádu premonstrátů. V současné době má tepelská kanonie 17 členů a spravuje mnohé farnosti západních Čechách ( např. ve městě Teplá, Chebu, Mariánských lázních. Nejstarší do dnes dochovanou částí kláštera je kostel Zvěstování Páně, postavený v letech 1193 – 1232 v románsko - gotickém slohu. Prelaturu a konvent, postavil v letech 1690 – 1721 významný barokní stavitel Kryštof Dientzenhofer. Klášter obklopují budovy, postavené v 15. – 19. Století - lékárna, hospodářské budovy, lesní správa stodola (která byla v roce 1993 přestavěna na hotel), ranně barokní sýpka na nádvoří, gloriet, zájezdní hostinec, zahradní domek a skleníky. Trakt knihovny a muzea, představuje nejmladší část kláštera. Byl postaven v letech 1902 – 1907 v novobarokním slohu. Ke klášteru patří také anglický park V kostele se v současné době konají pravidelné bohoslužby, objekt je přístupný turistům k prohlídkám a pořádají se zde koncerty, výstavy a další kulturní akce. Součástí prohlídkové trasy je konvent, knihovna ( se svými 100 000 svazky druhá největší historická knihovna v Čechách) a výstava exponátů ze sbírek klášterního muzea. Součástí prohlídkové trasy není kostel, protože ten slouží převážně k církevním účelům. Během prohlídky je možné jej shlédnout pouze v době, kdy se nekoná bohoslužba, nebo koncert.


Prämonstratenser Kloster Teplá
Klášter premonstrátů Teplá u Mariánských Lázní
Klášter Teplá 1
364 6 Teplá
Telefon (+420) 353 392 732
Telefax (+420) 353 392 732
prohlidky@klastertepla.cz
www.klastertepla.cz