Burgenstraße Logo
^  KARTE EIN-/AUSBLENDEN  ^

Sokolov

      Castles and Palaces

Nejstarší písemná zmínka o první pevnosti v místech dnešního zámku Sokolov je ze 13. dubna 1279. Po husitských válkách, ve kterých pevnost zůstala nedotčena, získal sokolovské panství v roce 1434 Kašpar Šlik. Šlikové kolem roku 1480 postavili hrad téměř čtvercového půdorysu se čtyřmi nárožními věžemi, který tvoří základ dnešní zámecké stavby. Jan Albín, posledním majitel ze šlikovského rodu, patřil od roku 1618 k vůdcům českého stavovského povstání..... [More about Sokolov]Sokolov SchlossKlein Obrázek:  Zámek Sokolov
Zámek Sokolov.

Schloss Sokolov

Nejstarší písemná zmínka o první pevnosti v místech dnešního zámku Sokolov je ze 13. dubna 1279. Po husitských válkách, ve kterých pevnost zůstala nedotčena, získal sokolovské panství v roce 1434 Kašpar Šlik. Šlikové kolem roku 1480 postavili hrad téměř čtvercového půdorysu se čtyřmi nárožními věžemi, který tvoří základ dnešní zámecké stavby. Jan Albín, posledním majitel ze šlikovského rodu, patřil od roku 1618 k vůdcům českého stavovského povstání. Poté, co bylo v bitvě na Bílé hoře poraženo, uprchl do zahraničí. Hrad a majetek byl konfiskován. Roku 1622 ho koupili Nosticové, kteří zůstali až do roku 1945 zámeckými pány. V průběhu třicetileté války byl hrad silně poničen. Proto ho nechal přestavět Jan Hartvik Nostic v letech 1659–1663 v pozdně renesanční stylu na pohodlný zámek. Kolem roku 1730 bylo upraveno okolí zámku ve stylu francouzské zahrady s bohatou sochařskou výzdobou. V letech 1800–1805 nechal osvícený hrabě Bedřich Nostic-Rieneck zámek opravit a přestavět v klasicistním stylu. Po drobných stavebních úpravách v roce 1870 byly kolem roku 1880 staré střechy zámeckých věží nahrazeny valbovými čtyřhrannými střechami, které se zachovaly dodnes. Při renovaci zámku v 70. letech bylo přízemí zámku adaptováno na obřadní síň a reprezentační prostory města. Opravy však byly provedeny nekvalitně a vzhledem k historickému významu budovy necitlivě. V letech 1993 – 1994 došlo k nové generální opravě zámku. Při ní byl respektován klasicistní architektonický výraz z počátku 19. století. Dnes se v zámku nachází Okresní muzeum s expozicemi o přírodě a historii regionu a o vývoji těžby rud a uhlí, a dále knihovna.


Schloss Sokolov
Muzeum Sokolov
Zámecká 1
35601 Sokolov
Telefon (+420) 352 623 930
Telefax (+420) 352 602 217
sekretariat@muzeum-sokolov.cz
www.sokolov.cz