Burgenstraße Logo
^  KARTE EIN-/AUSBLENDEN  ^

Loket

      Castles and Palaces

První písemná zmínka o Lokti pochází z roku 1234, vznik kamenného hradu je však datován do doby vlády Přemysla Otakara I. (1197 - 1230). Po objevu románské rotundy, která náleží dle způsobu provedení k nejstaršímu typu českých staveb, se předpokládá vznik hradu již dříve – asi ve třetí čtvrtině 12. století. Později se stal Loket důležitou hraniční pevností středověké kolonizace a hospodářského rozvoje. Mnohá privilegia byla opět stvrzena Karlem IV.,.... [More about Loket]Loket-Burg Elbogen2 Obrázek:  Hrad Loket
Hrad Loket.

Burg Elbogen

První písemná zmínka o Lokti pochází z roku 1234, vznik kamenného hradu je však datován do doby vlády Přemysla Otakara I. (1197 - 1230). Po objevu románské rotundy, která náleží dle způsobu provedení k nejstaršímu typu českých staveb, se předpokládá vznik hradu již dříve – asi ve třetí čtvrtině 12. století. Později se stal Loket důležitou hraniční pevností středověké kolonizace a hospodářského rozvoje. Mnohá privilegia byla opět stvrzena Karlem IV., který na Lokti často a rád pobýval (i když zde byl na pokyn svého otce jako dítě dva roky vězněn se svou matkou Eliškou Přemyslovnou). Podle pověsti objevil Karel IV. při lovu v loketských lesích léčivé horké prameny a založil město, které bylo později nazváno Karlovy Vary (Karlsbad). Během panování Václava IV. proběhla rozsáhlá oprava celého hradu. V době husitských válek byl hrad a panství Zikmundem zastaveny a v roce 1434 přešel tento majetek do vlastnictví rodiny Schliků, v 16. století pak včetně panství do majetku města.


Burg Elbogen
Hrad Loket
Zámecká 67
35733 Loket
Telefon (+420) 352 684 648
Telefax (+042)352 684 104
pruvodci@hradloket.cz; kultura@hradloket.cz
www.hradloket.cz