Burgenstraße Logo
^  KARTE EIN-/AUSBLENDEN  ^

Cheb

      Castles and Palaces

Teritorium kolem Chebu bylo v 9. století osídleno Slovany a na místě pozdějšího hradu vzniklo na skalním ostrohu nad Chebem první opevnění. Kolem roku 1120 byl za vlády severobavorského markraběte Diepolda II. zřízen nový hrad, který se stal správním centrem chebského kraje. V roce 1167 připadlo území pod štaufskou vládu. Po první návštěvě císaře Friedricha Barbarossy probíhala od r. 1179 stavba štaufského hradu, v Čechách ojedinělá, s dvouposchoďovou kaplí,.... [More about Cheb]BurgEgerklein Obrázek:  Chebský hrad
Chebský hrad.

Burg Eger

Teritorium kolem Chebu bylo v 9. století osídleno Slovany a na místě pozdějšího hradu vzniklo na skalním ostrohu nad Chebem první opevnění. Kolem roku 1120 byl za vlády severobavorského markraběte Diepolda II. zřízen nový hrad, který se stal správním centrem chebského kraje. V roce 1167 připadlo území pod štaufskou vládu. Po první návštěvě císaře Friedricha Barbarossy probíhala od r. 1179 stavba štaufského hradu, v Čechách ojedinělá, s dvouposchoďovou kaplí, která se zachovala dodnes. Po konci štaufského rodu připadl hrad do majetku českých králů, kteří ho používali do roku 1471. V roce 1675 začala přestavba na pevnost s opevněním cihlovými hradbami s kazematy, přestavba byla dokončena v roce 1713. V následující době areál postupně upadal. Od roku 1895 je zchátralý hrad v majetku města Cheb. Dnes se snahy soustřeďují na průzkum a zachování památky. Z paláce jsou zachované obvodové zdi s několika okenními arkádami. Na hradě Cheb může návštěvník vedle unikátní architektury zhlédnout i výstavy s archeologickými nálezy z Chebska a o vynikající chebské keramice. Černá věž, bývalý bergfried královské falce, nabízí krásný výhled na památkově chráněné městské jádro s jeho mnoha pozoruhodnými budovami, které patří k nejstarším v Čechách.(1246)


Burg Eger
Městský úřad Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 20 Cheb
Dobrovského 21
350 0 Cheb
Telefon (+420) 602 169 298
Telefax (+420) 354 440 550
kastelan@hrad-cheb.cz
www.tic.cheb.cz