Burgenstraße Logo
^  KARTE EIN-/AUSBLENDEN  ^

Seßlach

      Castles and Palaces

Pro úplně dochované hradby města se třemi obrannými věžěmi, které obklopují středověké městské jádro, je nazýván Sesslach také Hornofrancký Rothenburg. Nejstarší stavbou je zámek Geyersberg. Původní hrad Geyersburg vznikl ve 12.století a byl obýván přibližně 500 let pány z Lichtensteinu. Roku 1831 jej získal pan Pawel-Rammingen, který jej nechal přestavět ve stylu novogotiky. Přitom se však ztrácí původní charakter hradu. Po nové změně majitele v roce.... [More about Seßlach]Sesslach Stadttor Obrázek:  Zámek Geyersberg
Zámek Geyersberg.

Schloss Geyersberg

Zámek Geyersberg, původně hrad Geyersburg, leží na výšině nad městečkem a je nejstarší budovou v Sesslachu. Geyersburg byl úředním hradem würzburských biskupů a byl prý postaven mezi rokem 1120 a 1130. V roce 1154 je poprvé zmíněn jako sídlo jakéhosi Hugo von Sezzelah. Během Meranienských sporů mezi vévodou Otto II. von Meranien a würzburským biskupem v roce 1244 byly hrad i město zbořeny. Opětovnou výstavbu uskutečnil až více než po 40 letech biskup Mangold von Neuenburg. Od roku 1290 byl hrad propůjčován různým rytířům jako léno, než se zde v roce 1337 usadil francký šlechtický rod von Lichtenstein na více než 500 let. Když v roce 1671 vymřela Geyersbergská větev, přešel hrad na větev Lichtenstein-Lahm. Za Ludwiga von Lichtenstein byl hrad v roce 1818 renovován, musel však být v roce 1831 prodán, čímž skončila doba pánů z Lichtensteinu v Sesslachu.
Nový majitel Heinrich August Bernhard von Pawel-Rammingen nechal strhnout čelní stěnu, bránu a padací most a zasypat příkop. Jak odpovídalo tehdejšímu dobovému vkusu, proběhly přestavby v novogotickém stylu, mezi jiným byla věž opatřena věncem cimbuří. Tím se ztratil charakter hradu a areál se stal zámkem.
V roce 1839 koupil zámek Rudolf Karl Graf Ortenburg, od roku 1920 je zámek v soukromých rukou rodiny Salb. Dnes je možno si pronajmout různé prostory, stejně jako zahradu, pro oslavy.


Schloss Geyersberg
Familie Karl-Georg Salb
Am Geiersberg
96145 Seßlach
Telefon +49 (0) 95 69/ 468
post@schloss-geyersberg.de
www.schloss-geyersberg.de