Burgenstraße Logo
^  KARTE EIN-/AUSBLENDEN  ^

Maroldsweisach

      Castles and PalacesMaroldsweisach Altenstein Obrázek:  Hrad Altenstein
Hrad Altenstein.

Ruine Altenstein

Hrad Altenstein

Hradní zřícenina Altenstein leží působivě 458 metrů vysoko na skalní plošině nad údolím Weisachu a ještě dnes je možno tušit její bývalou velikost. Krátce po roce 1200 se šlechtický rod von Stein rozdělil na dvě linie – von Lichtenstein a von Altenstein. Oba rody musely vstoupit do služebnosti Würzburského biskupství. Hrad byl rodovým sídlem pánů Stein von Altenstein, jejichž jméno je poprvé písemně zmíněno v roce 1225. První listinná zmínka o samotném hradu, který ve středověku ovládal cestu z Bamberku na sever, pochází z roku 1232. Dlouhý čas byl hrad tzv. ganerbenburgem, tj. byl obýván několika šlechtickými rodinami dohromady. Za selské války v roce 1525 byl hrad poprvé vážně poškozen. V roce 1567 byl za Wolfa Dietricha von Stein obnoven a ve třicetileté válce v roce 1634 opět rozbořen. Po spíše nouzové obnově kolem roku 1670 obývali pánové Stein von Altenstein hrad ještě do roku 1703. Poté se vzdali svého rodového sídla a přestěhovali se do údolí do svého nově zbudovaného zámku Pfaffendorfu. Hrad se rozpadl v ruinu, přešel v roce 1859 na hrabata von Linden a v roce 1895 na svobodné pány z Rotenhahnu, kteří darovali areál v roce 1972 okresu Hassberge. Zřícenina je volně přístupná. Spolek Burg- und Heimatverein nabízí prohlídky pro skupiny (přihlášky: předseda Nico Kapp, telefon +49 (0) 95 35/ 12 11).


Ruine Altenstein
Wilhelm-von-Stein-Straße 10
96126 Maroldsweisach-Altenstein
www.burg-altenstein.de