Burgenstraße Logo
^  KARTE EIN-/AUSBLENDEN  ^

Ebern

      Castles and Palaces

"Franconia's finest skittle set" was the title given to the old town of Ebern, which in the Middle Ages was protected by eight towers. The "King" was the tower of the town parish church "St. Laurentius" in the marketplace. Three of the towers were added in the 19th century, the others along with the old town wall, which today acts as a beautifully inviting greenbelt, are another example of the tenacity of the town, which lies in a triangle between Coburg, Bamberg and Schweinfurt. "Smokers, drinkers,.... [More about Ebern]Ebern Schloss Eyrichshof Obrázek:  Zámek Eyrichshof
Zámek Eyrichshof.

Schloss Eyrichshof

Zámek Eyrichshof

Ne nadarmo tvoří malebný zámek Eyrichshof se svými stupňovitými štíty, kulatými věžemi a arkýři často kulisu pro filmové a televizní snímky. Kořeny působivého areálu sahají až do 14. století. Po zničení rodového hradu rodiny Rotenhahnů v roce 1323 byl o něco později zbudován nový hrad, který byl silně poničen za selské války v r. 1525. Ačkoliv musely být pro obnovu k dispozici velké sumy peněz jako náhrada škody, postupovaly práce zpočátku jen pomalu. To se změnilo teprve za Sebestiana II. z Rotenhahnu: za jeho vlády vznikl střední trakt a jižní křídlo v renesančním stylu, který určuje dodnes vzezření zámku. Po větších přestavbách během doby baroka bylo v letech 1735 – 1746 zřízeno nové severní křídlo ve stylu rokoka. Touto „budovou pro hosty“ byl areál zámku dokončen.
V letech 1846/47 byl zámek za Julia I. z Rotenhahnu restaurován, v r. 1849/50 následovalo založení rozsáhlého anglického krajinného parku. K zámeckému souboru patří kromě toho i oranžerie a zámecký kostel s barokním portálem. Zámek Eyrichshof je soukromým majetkem svobodných pánů z Rotenhahnu.
Interiér zámku je veřejně přístupný pouze při zvláštních příležitostech, vstup do nádvoří je však povolen. Při akcích jako je zahradní slavnost o svatodušním víkendu a setkání veteránů o Božím těle je otevřený i park. V zámku a v oranžerii jsou pronajímány letní byty.


Schloss Eyrichshof
Eyrichshof 16
96106 Ebern
Telefon +49 (0) 95 31/ 717
Telefax +49 (0) 95 31/ 57 36
rotenhan.eyrichshof@t-online.de
www.rotenhan.com

Ebern Ruine Obrázek:  Hrad Rotenhan
Hrad Rotenhan.

Ruine Rotenhan

Hrad Rotenhan

Leží skryta v lese nad místní částí Ebernu – Eyrichshofem a patří k nejneobvyklejším hradním areálům Německa. Je vynikajícím příkladem toho, jak lze využít při stavbě hradu přírodní dispozice: pět mohutných skalních bloků, které leží blízko sebe a jsou spojeny hradbami, tvoří srdce areálu; přístup je vysekán v hladké skále. Hrad byl postaven ve 12. století za Wolframa z Rotenhahnu a byl rodinným sídlem svobodných pánů z Rotenhahnu, kteří byli ve službách bamberského biskupa. Tento šlechtický rod byl poprvé zmíněn v listinách v roce 1190 a žije až do naší doby v regionu Hasssberge. Bamberský hrad blízko würzburského města Ebern byl trnem v oku würzburského biskupa Wolframa Wolfskeela z Grimbachu. Pod záminkou penězokazectví byl prý Rotenhahn asi rok obléhán a nakonec zničen. Smlouva z roku 1324 zakazovala obnovu hradu, a proto si rod zbudoval pod zpustlým hradem v Eyrichshofu nové sídlo. Zřícenina Rotenhahnu je však dodnes jeho majetkem. Architektonické a geologické zvláštnosti zajistily hradu ve skalách místo mezi sty nejdůležitějšími geotopy v Bavorsku, které byly vyznamenány ministerstvem životního prostředí. Navíc je zastávkou „Vlastivědné naučné stezky“ zemského kraje Hassberge. Hrad je kdykoliv přístupný.


Ruine Rotenhan
In Privatbesitz der Freiherren von Rotenhan
96106 Ebern-Rotenhan