Burgenstraße Logo
^  KARTE EIN-/AUSBLENDEN  ^

Coburg

      Castles and Palaces

Coburg is idyllically located in the north of Bavaria, between the upper Main valley and the Thuringian forest, which thanks to the Dukes of Saxe-Coburg and Gotha has an abundance of historical buildings, art treasures, fortresses and castles. There was an early settlement dating from the 9th and 10th centuries at the foot of the castle complex. In 1056 the name of Coburg was first mentioned, the naming of the town followed in 1182. In 1240 a Franciscan monastery was established. From 1250 to 1290.... [More about Coburg]Coburg Veste ©TourismusCoburg Obrázek:  Pevnost Coburg
Pevnost Coburg.

Veste Coburg

Pevnost Coburg

Pevnost Coburg patří k nejlépe zachovaným hradům Německa. Tato „Francká koruna“dominuje krajině. První písemné zmínky jsou z roku 1065. Ve 12. století přešla na vévody z Meranie, v r. 1248 na hrabata z Hennebergu, 1291 na markraběte z Brandenburgu, 1312 opět na hrabata z Hennebergu a v roce 1353 konečně na dům Wettinů. V následujících 150 letech byla pro svůj strategický význam přestavěna na jeden z největších hradních areálů v Německu (135 x 260 metrů). Po přeložení dvora do města v 16. století byl areál přestavěn na zemskou pevnost. V r. 1632 byla pevnost neúspěšně obléhána generalissimem císařských vojsk Albrechtem z Valdštejna. Po třicetileté válce následovala dlouhá léta úpadku.
Teprve v roce 1838 byla provedena za vévody Ernsta I. přestavba ve smyslu hradní romantiky, jejímž výsledkem byla romantická hradní kulisa s věžičkami, arkýři a cimbuřím. Poslední vládnoucí vévoda Carl Eduard ze Sachsen-Coburgu a Gothy pověřil v roce 1906 badatele Bodo Ebhardta, který se zabýval hrady, aby hrad znovu zrestauroval. Známým hostem byl reformátor Martin Luther, který se v roce 1530 zdržoval v pevnosti takřka půl roku. Připomíná ho Lutherova komnata.
Dnes jsou v pevnosti Coburg umístěny umělecké sbírky, které jsou z větší části tvořeny uměleckým majetkem Coburských vévodů.


Veste Coburg
Kunstsammlungen der Veste Coburg
Veste 1
96450 Coburg
Telefon +49 (0) 95 61/ 8 79-0
Telefax +49 (0) 95 61/ 8 79-79
sekretariat@kunstsammlungen-coburg.de
www.kunstsammlungen-coburg.de

Coburg Ehrenburg ©TourismusCoburg Obrázek:  Zámek Ehrenburg
Zámek Ehrenburg.

Schloss Ehrenburg

Zámek Ehrenburg

Bývalá městská rezidence vévodů z Coburgu byla postavena v letech 1543 až 1547 za vlády vévody Johanna Ernsta von Sachsen, který svůj dvůr přenesl z pevnosti do nově zbudované trojkřídlé budovy zámku. Vzhledem k tomu, že areál nebyl zbudován nevolníky, jak bylo zvykem, nýbrž placenými řemeslníky, nazval ho prý císař Karel V. při jedné návštěvě v roce 1547 „Ehrenburg“, čestný zámek. V letech 1623 – 1627 za vlády vévody Johanna Kasimira byla budova rozšířena do uzavřeného čtyřúhelníku. Renesanční areál byl z větší části zničen požárem v roce 1690. Vévoda Albrecht III. poté nechal opět postavit trojkřídlý barokní areál, z jehož doby zůstal zachován zámecký kostel a sál obrů. Od roku 1890 dostal zámek za vlády vévody Ernsta I. dnešní novogotickou fasádu, architektem byl berlínský Karl Friedrich Schinkel. Když vévoda Carl Eduard v roce 1919 dostal od svobodného státu Coburg (1918 až 1920) odbytné 1,5 milionu říšských marek za své majetky, stal se i zámek Ehrenburg majetkem státu. Zařizovací předměty obdržela Coburská zemská nadace. Od roku 1941 se o zámek stará Bavorská správa zámků a jezer. Velkou část tvoří muzeum, které je přístupné v rámci prohlídek; dále zde je zemská knihovna Coburg s více než 400.000 svazky. Známým hostem bývala anglická královna Viktorie, která po své svatbě s princem Albertem ze Sachsen-Coburgu ráda a často na Coburgu prodlévala.


Schloss Ehrenburg
Schloss- und Gartenverwaltung Coburg
Schloss Ehrenburg
96450 Coburg
Telefon +49 (0) 95 61/ 80 88-0
Telefax +49 (0) 95 61/ 80 88-40
sgvcoburg@bsv.bayern.de
www.sgvcoburg.de

Coburg Schloss ©TourismusCoburg Obrázek:  Zámek Callenberg
Zámek Callenberg.

Schloss Callenberg

Zámek Callenberg

Callenberg je poprvé zmíněn v roce 1122 jako sídlo rytířů z „Chalwinberchu“. Patřil od roku 1231 biskupství Würzburg a od roku 1232 následovali jako majitelé hrabata z Hennebergu a od 1317 páni ze Sternbergu. V roce 1592 připadl vévodovi Johannu Casimirovi von Sachsen-Coburg, který nechal přestavět středověký hrad na lovecký zámeček. Když v roce 1633 zemřel jako bezdětný, přešel zámeček až do roku 1825 na vévody ze Sachsen-Meiningenu.
V roce 1826 ho obdržela opět linie Sachsen-Coburg, do jejíhož majetku stále patří. Vévoda Ernst I. nechal postavit v roce 1831 horní zámek. Dolní zámecký areál byl v letech 1856/57 za jeho syna Ernsta II. přebudován v novogotickém stylu a získal tak svůj dnešní vzhled. Po smrti Ernsta II. v roce 1893 používala vévodkyně Alexandrine zámek jako vdovské sídlo a zemřela v roce 1904 jako bezdětná. Její vzdálený synovec, poslední vládnoucí vévoda rodu Coburgů Carl Eduard, žil se svou rodinou na zámku, který byl ve 30. letech modernizován, od roku 1905 do 1945. Po druhé světové válce byl zámek obsazen americkou armádou, a poté byl využíván divadelním souborem, jako domov důchodců a od roku 1957 jako odborná ženská škola. V roce 1972 vévodská rodina tuto nemovitost prodala.
V roce 1982 ji zakoupil zpět Andreas, princ ze Sachsen-Coburgu a Gothy, který se se svou rodinou vrátil z USA. Zámek byl restaurován a od roku 1998 poskytuje prostory vévodskému uměleckému majetku rodu ze Sachsen-Coburgu a Gothy s exponáty ze čtyř století. Jsou nabízeny prohlídky. Je možno si pronajmout různé komnaty, stejně jako zámeckou kapli.
Od roku 2004 se v severozápadním křídle hradu nachází Německé muzeum střelců.


Schloss Callenberg
Herzoglicher Kunstbesitz SCG
Callenberg 1
96450 Coburg
Telefon +49 (0) 95 61/ 55 15-0
Telefax +49 (0) 95 61/ 55 15-50
mail@schloss-callenberg.de
www.schloss-callenberg.de

Coburg Rosenau 03 Obrázek:  Zámek Rosenau
Zámek Rosenau.

Schloss Rosenau

Zámek Rosenau

Rosenau byl od 15. století do roku 1698 majetkem mincmistrů z Rosenawe. V roce 1704 získal nemovitost, která se v té době podobala hradu, rakouský svobodný pán Adam von Pernau, od roku1690 tajný rada vévody Albrechta, jako letní sídlo a studijní prostor pro své výzkumy ptactva. Když Pernau v roce 1731 zemřel, byl areál prodán vévodovy z Gothy Friedrichu I., v r. 1805 přešel do majetku vévody Ernsta I. ze Sachsen-Coburgu a Gothy. Ten nechal zámek přestavět v letech 1808 – 1817 podle plánů Karla Friedricha Schinkela na reprezentativní zámek v novogotickém stylu, a dále nechal založit park jako anglickou zahradu. Zámek se tak stal jednou z prvních staveb v Německu, která oživila středověk v idealizované podobě.
Zámek je rovněž znám jako rodiště prince Alberta, manžela Viktorie, královny Velké Británie a Irska, který zde spatřil světlo světa v roce 1819. Jeho druhý syn Alfred zemřel v roce 1900 v Kavalírském domě. Jeho vdova Maria Alexandrovna, dcera cara Alexandra II., zde bydlela až do své smrti v roce 1920. V roce 1945 se stal zámek Rosenau sídlem amerických úřadů, od roku 1946 sloužil jako zotavovna pro vyhnance z vlasti a od r. 1948 přes 20 let jako domov důchodců.
V roce 1972 koupil tento areál svobodný stát Bavorsko. Mramorový sál a oranžerii je možno si pronajmout pro soukromé oslavy. V oranžerii zámku Rosenau je umístěno muzeum moderního skla, pobočka muzea pevnosti Coburg


Schloss Rosenau
Schloss- und Gartenverwaltung Coburg Schloss Rosenau
Rosenau 1
96472 Rödental
Telefon +49 (0) 95 63/ 30 84-10
Telefax +49 (0) 95 63/ 30 84-29
sgvcoburg@bsv.bayern.de
www.sgvcoburg.de