Burgenstraße Logo
^  KARTE EIN-/AUSBLENDEN  ^

Romantisches Franken

      Castles and PalacesWolframs-Eschenbach Colmberg Obrázek:  Hrad Colmberg
Hrad Colmberg.

Burg Colmberg

Hrad Colmberg nad stejnojmennou obcí trůní na horském kuželu s nádherným výhledem kolem dokola a ovládá široké Horní údolí Altmühltal. Ve své dlouhé proměnlivé historii nebyl nikdy dobyt. Podle tradice bylo již kolem roku 770 postaveno opevnění na „Kolbenbergu“. V roce 1228 se Colmberg stal lénem hrabat Hohenlohe. Mezi 1150 a 1240 proběhla přestavba na štaufský říšský hrad, což je doloženo zdivem z vypuklých kvádrů s otvory pro kleště uprostřed. Následovníky Štaufů byla od roku 1254 hrabata von Truhendingen. Ti byli rovněž prvními písemně doloženými majiteli areálu. V roce 1318 prodali hrad s příslušným městysem purkrabímu Friedrichu IV. z Norimberku. Tak se stal Colmburg kolem roku 1320 sídlem vrchnostenského úřadu a zůstal přes 300 let v majetku Hohenzollernů. Od roku 1408 umístil purkrabí Friedrich VI. von Hohenzollern své sídlo z důvodu úspor nákladů na hradě, dokud se v roce 1415 nestal markrabětem brandenburským. Od roku 1791 do 1806 byl Colmburg pod pruskou správou, za Napoleona hrad i obec připadly k Bavorsku. Od roku 1806 do roku 1880 byl hrad sídlem berního úřadu Bavorského království, poté přešel do soukromých rukou. Od roku 1927 do 1964 patřil poslednímu císařskému konsulovi v Japonsku Dr. Dr. h. c. E. A. Voretzschovi. V roce 1964 získala hrad Colmberská rodina Unbehauen a přestavěla ho na komfortní hotel, který dodnes uvádí hosty v nadšení svou romantickou atmosférou.


Burg Colmberg
Hotel Burg Colmberg, Familie Unbehauen
91598 Colmberg
 Romantisches Franken
Telefon +49 (0) 98 03/ 91 92-0
Telefax (09803) 2 62
info@burg-colmberg.de
www.burg-colmberg.de

Lichtenau-Veste ©FotoJimAlbright Obrázek:  Lichtenau
Lichtenau.

Veste Lichtenau

Mohutné věže a hradby bývalé pevnosti neskrývají, že jejich předobrazem byl norimberský hrad a jsou svědky nepokojné minulosti. Čtyři sta let (1406 – 1806) byla pevnost a městys majetkem svobodného říšského města Norimberku a byla s ní osudově spojena. Ve sporech mezi markrabětem von Ansbach a radou svobodného říšského města Norimberku byly pevnost i městys v letech 1449 a 1452 zničeny. Avšak Norimberčané tvrdošíjně hájili svůj majetek a nelitovali žádných nákladů na jeho obnovu. Dobře zachované obranné zařízení vzniklo v době 1558 až 1630 a nebylo v následujících letech nijak zásadně změněno. Hradební okruh a vodní příkop, které ve staré době chránily městys, jsou ještě dnes jasně rozpoznatelné. Na rozích pětiúhelníku byly postaveny vystupující bašty: medvěd, jelen, panenská baterie, dračí baterie a zvonová baterie. V pevnosti Lichtenau se nachází již přes 20 let pobočka Státního archivu Norimberku. Z tohoto důvodu je prohlídka hradu možná pouze po předběžné domluvě se Státním archivem v Norimberku, pobočka Lichtenau, Tel. 09827/92790. Vnější části hradu jsou přes den volně přístupné. Vždy první víkend v červenci se v pevnosti koná „hradní slavnost“.


Veste Lichtenau
Staatsarchiv Nürnberg
91586 Lichtenau, Von-Heydeck-Strasse 3
 Romantisches Franken

Wolframs-Eschenbach Deutschordensschloss CR JimAlbrightFoto Obrázek:  Zámek Řádu německých rytířů
Zámek Řádu německých rytířů.

Deutschordensschloss Wolframs-Eschenbach

Zmínka o Eschenbachu se datuje již do druhé poloviny 11. století. V roce 1212 předává hrabě Poppo von Wertheim kostelní patronát v Eschenbachu Německému řádu. V roce 1332 obdržel Řád od císaře Ludwiga Bavora právo z Eschenbachu „udělat město“. Tak přešlo místo kompletně do majetku Řádu a poprvé v dějinách Říše římské se řád stal neomezeným pánem města. Řád určoval po dlouhou dobu dějiny města. Zatímco Německý řád na jiných místech opevňoval jednotlivé budovy, ve kterých měl své sídlo, byl Eschenbach celý obehnán obrannou hradbou. V roce 1623 za německého velmistra arcivévody Karla vznikl zámek německého řádu ve stylu pozdní renesance. Přitom se nejednalo o klasický zámek, nýbrž spíše o městskou šlechtickou stavbu, která měla hlavně funkce správní budovy. Proto sloužila i zadní část budovy jako sklad pro desátky, tj. daně v naturáliích. Dnes je v budově radnice s turistickým informačním centrem. Od roku 1917 se město jmenuje Wolframs-Eschenbach a vzdává tím hold básníkovi Wolframu von Eschenbach, který složil eposy „Parcifal“, „Willehalm“ a „Titurel“. V jeho dílech ukazují místní a osobní jména, že pochází ze zdejšího Eschenbachu. Jeho život a dílo jsou zachyceny v muzeu Wolframa von Eschenbach.


Deutschordensschloss Wolframs-Eschenbach
Stadtverwaltung, Wolfram-von-Eschenbach-Platz 1
91639 Wolframs-Eschenbach
 Romantisches Franken
Telefon +49 (0) 98 75/ 97 55 32
Telefax +49 (0) 98 75/ 97 55 97
info@wolframs-eschenbach.de
www.wolframs-eschenbach.de