Burgenstraße Logo
^  KARTE EIN-/AUSBLENDEN  ^

Ansbach

      Castles and Palaces

The origins of Ansbach, which until the 18th century was called Onolzbach, go back to a Benedictine abbey, which was founded in 748 between Onoldsbach village and the Rezat river. The abbey and the surrounding settlement grew together and in 1221 Ansbach received its town charter. In 1331 the region was subject to the Hohenzollerns and so became part of the Franconian ancestral homelands of this noble dynasty. Until 1791 it was governed by the Burgraves of Nuremberg, who later became the Margraves.... [More about Ansbach]Ansbach Residenz Obrázek:  Markrabská rezidence
Markrabská rezidence.

Markgräfliche Residenz Ansbach

Markrabská rezidence

Ctyřkřídlá markrabská rezidence z let 1705 až 1738 je jednou z nejvýraznějších budov v Ansbachu. Toto bývalé sídlo markrabat z Braniborska-Ansbachu je postaveno přímo u řeky Rezat a patří k nejvýznamnějším stavbám 18. století v oblasti Franků. Hlavní průčelí a vnitřní nádvoří navrhl Gabriel de Gabrieli. V 18. století tu "ansbašské pozdní baroko" a skvostnou prostorově orientovanou rokokovou tvorbu formovali dvorní stavitelé zemské regentky Christiany Charlotty a jejího syna Carla Wilhelma Friedricha. Dvacet sedm reprezentačních místností dodnes ohromuje návštěvníky svým okázalým vybavením. K hlavním satrakcím rezidence patří dvouposchod'ový slavnostní sál, Zrcadlový kabinet, jakož i Kachlový sál se zhruba 2800 dlaždičkami z bývalé ansbašské manufaktury, kde se vyráběla fajáns.

Otevřeno: duben-září 9-18 h., říjen-březen 10-16 h.
Dnes sídlí v zámku vláda regionu Střední Franky.


Markgräfliche Residenz Ansbach
Schloss- und Gartenverwaltung Ansbach
Promenade 27
91522 Ansbach
Telefon +49 (0) 9 81/ 95 38 39-0
Telefax +49 (0) 9 81/ 95 38 39-40
sgvansbach@bsv.bayern.de
www.schloesser.bayern.de

Ansbach Orangerie Obrázek:  Oranžérie
Oranžérie.

Orangerie und Hofgarten Ansbach

Oranžerie tvoří architektonický střed zámeckého parku. Její stavba začala za markraběnky Christiane Charlotty a byla dokončena v roce 1728 za jejího syna Carla Wilhelma Friedricha, který byl znám jako „divoký markrabě“. Stavbu postavil podle francouzských vzorů dvorní stavitel Karl Friedrich von Zocha. Severní strana budovy připomíná kolonádu v Louvru, jižní strana Velký Trianon ve Versailles. Dnes je zde koncertní a konferenční sál a rovněž kavárna a restaurace. Paralelně s výstavbou oranžerie byl podle francouzského ideálu zahrad nově přetvořen zámecký park. 14. prosince 1833 zde byl za tajemných okolností probodnut Kaspar Hauser, „dítě Evropy“. V zámeckém parku se konají každoročně začátkem července rokokové hry, při kterých před kulisou oranžerie nově ožívá lesk ansbašského dvora.


Orangerie und Hofgarten Ansbach
Schloss- und Gartenverwaltung Ansbach
Promenade 33
91522 Ansbach
Telefon +49 (0) 9 81/95 38 39-0
Telefax +49 (0) 9 81/95 38 39-40
sgvansbach@bsv.bayern.de
www.schloesser.bayern.de