Burgenstraße Logo
^  KARTE EIN-/AUSBLENDEN  ^

Abenberg

      Castles and Palaces

Abenberg was first mentioned as 'Abinberch' in 1071. The castle was built by the counts of Abenberg, whose influence extended far over the Radenz and the Rangau (Rangau is the region between greater Nuremberg and Frankenhöhe in Middle Franconia), in the High Middle Ages when St. Stilla dedicated her life to the sick and the poor. Count Friedrich II, who died around 1200, took part in the Third Crusade under Kaiser (Emperor) Frederick I Barbarossa (1122-1190) from 1189 to 1190. The male family line.... [More about Abenberg]Abenberg Burg Obrázek:  Hrad Abenberg
Hrad Abenberg.

Burg Abenberg

Dvě věže – štíhlá Luginsland a mohutná Schottova věž charakterizují výraznou siluetu hradu. Obě věže byly postaveny teprve v 80. letech 19. století. V 11. a 12. století byl hrad Abenberg sídlem mocných hrabat toho jména – místodržících biskupů z Bambergu. Po vymření rodu Abenbergerů kolem r. 1200 zdědili budovu Hohenzollernové, norimberští purkrabí. Ti započali kolem roku 1230 se stavbou dnešního hradu, která trvala asi do roku 1250. Později zde však sídlili zřídkakdy. V roce 1296 prodal Konrád Mladší hrad Abenberg eichstättskému biskupovi.
V roce 1806 pak přešel hrad do majetku Bavorského království, které prodalo monumentální stavbu privátním osobám. V roce 1875 získal hrad mnichovský obchodník s uměním, zachránil ho před totálním rozpadem a zahájil restauraci. Následující majitel, komorní pěvec Anton Schott, zřídil Schottovu věž a prováděl nadšeně, avšak diletantsky vykopávky v objektu hradu.
Po desetiletích rozpadu získaly hrad v letech 1982 a 1984 město Abenberg a region Mittelfranken. Od r. 1998 se zde nachází „Dům francké historie“ a od r. 2001 muzeum krajky. Během let přestavby od 1988 do 1992 byly prováděny archeologické výzkumy s význačnými nálezy. V hradu se dnes nachází hotel a restaurace.


Burg Abenberg
Burgstraße 16
91183 Abenberg