Burgenstraße Logo
^  KARTE EIN-/AUSBLENDEN  ^

Sinsheim

      Castles and Palaces

Stone Age burial mounds, graves of Celtic chieftains and Roman shrines prove that Sinsheim has been settled for many thousands of years. In 770 Sinsheim was first mentioned in the Lorsch Codex (Codex Aureus Laurensius). The town’s development began with the bestowal of rights to have a market and mint coins in 1067. In 1848/49 Sinsheim was a stronghold of the Baden revolution. In 1973 Sinsheim was declared a "district capital" after the incorporation of twelve formerly independent communities. In.... [More about Sinsheim]Sinsheim Steinsberg Obrázek:  Hrad Steinsberg
Hrad Steinsberg.

Burg Steinsberg

Hrad Steinsberg je symbolem Sinsheimu. Historické záznamy o hoře i hradu sahají až do raného středověku. První zmínka pochází z roku 1109 v souvislosti s urozeným Eberhardem von Steinsberg. V rozvinutém středověku se zde na hradě zdržoval minesengr Spervogel a opěvoval ho ve svých písních.Kolem roku 1180 přešel hrad do majetku hrabat von Oettingen, kteří kolem roku 1220 postavili dnešní jádro hradu. Jedinečná je 30 metrů vysoká obranná věž - begrgfried, postavená cca 1235 až 1240 s osmiúhelným půdorysem. Na hradě žily různé šlechtické rodiny.
Od 13. do 15. století byl hrad sídlem falckého úřadu pro správu majetků v jižním Kraichgau. V roce 1517 dostali majetek jako léno pánové von Venningen. Za selské války v roce 1525 byl hrad Steinsberg rozbořen a opět znovu postaven. Po zásahu bleskem byl v roce 1777 definitivně opuštěn. V roce 1779 byla část objektu, který nyní sloužil jako kamenolom, stržena.
V roce 1973 získalo hrad konečně město Sinsheim a provedlo rozsáhlé restaurační a zabezpečovací opatření.Hrad Steinsberg leží 333 metrů vysoko a je oblíbeným výletním cílem. „Kompas oblasti Kraichgau“ poskytuje nádherný výhled daleko do oblasti Kraichgau až k Odenwaldu. Hradní restaurace se stará o tělesné blaho návštěvníků. Zajímavé prohlídky (od 10 lidí) zasvětí návštěvníky nejen do stavební historie, ale i do tajemství bývalých obyvatelů hradu.


Burg Steinsberg
Steinsberg 1
74889 Sinsheim
info@sinsheim.de
www.burg-steinsberg.de