Burgenstraße Logo
^  KARTE EIN-/AUSBLENDEN  ^

Mosbach

      Castles and Palaces

Mosbach Mattheus Merian píše o Mosbachu ve svém díle "Topographia Franconiae", kterému bude brzy 450 let, jako o "sličném a znamenitě vystavěném městě falckém ". Tento dojem sdílí ještě dnes každý, kdo se prochází půvabným středověkým jádrem města. Odkaz otců města: "Celé město patří pěším" ostatně není v Mosbachu prázdnou frází. Mnozí návštěvníci mají dojem, že hlavní ulice v historickém starém městě je jednou jedinou přehlídkou hrázděných.... [More about Mosbach]Mosbach Schloss Obrázek:  Námestí
Námestí.

Mosbach

Mosbach představuje živoucí historii, starou přes 1100 let. Co se týče krajiny, je pro město charakteristické okolí zalesněných svahů Odenwaldu. Se vznikem historie osídlení v ústí řeky Elz je spjata obří socha Jupitera, která byla objevena v místní části Diedesheim. První historicky doložená písemná zmínka o Mosbachu pochází z roku 826. Kolem benediktinského kláštera „Monasterium Mosabach“ se usazovalo stále více sedláků, obchodníků a řemeslníků. Z tohoto osídlení vyrostla postupně obec. V letech 1410 – 1499 byl Mosbach jakožto samostatné knížectví „Falc Mosbach“ sídlem falckraběte Otto I. a Otto II. Po smrti Otto II. a zrušení knížectví byl Mosbach jmenován Kurfalckým vrchním správním městem. Vzhled města v roce 1645 zachytil Merian na rytině, která je dnes k vidění ve falckrabském klášteře Pfalzgrafenstift. Hrázděné stavby, které vznikly uvnitř opevněného města, vyzařují staroněmecký smysl pro občanské cítění a útulnost. Staré město tak nabízí pozorovateli nezaměnitelný pohled na nádherné, umělecky renovované fasády. V roce 1976 se stal Mosbach „velkým okresem“ a má dnes se svými pěti místními částmi asi 25.000 obyvatel. Město je centrem, ve kterém se sbíhá a odráží hospodářský a kulturní život Neckarsko-Odenwaldského regionu. Historické staré město, park zemských výstav a hradní příkopy na Neckarelzu už přes 20 let tvoří kulisu pro náročný a mnohostranný kulturní festival: Mosbašské léto.


Mosbach
Tourist-Information
Am Marktplatz 4
74821 Mosbach
Telefon +49 (0) 62 61/ 91 88-0
Telefax +49 (0) 62 61/ 91 88-15
tourist.info@mosbach.de
www.mosbach.de