Burgenstraße Logo
^  KARTE EIN-/AUSBLENDEN  ^

Bad Friedrichshall

      Castles and Palaces

The salt town of Bad Friedrichshall was created in 1933/35 by merging the former free imperial village of Kochendorf with the communities of Jagstfeld and Hagenbach. The place name 'Friedrichshall' goes back to the first King of Württemberg, Friedrich I, who successfully mined for salt here between 1812 and 1816. In 1951 Bad Friedrichshall received its town charter. In the course of community reform in 1972 the community of Duttenberg and then in 1975 the community of Untergriesheim joined Bad Friedrichshall..... [More about Bad Friedrichshall]Bad Friedrichshall Schloss Heuchlingen Obrázek:  Zámek Heuchlingen
Zámek Heuchlingen.

Schloss Heuchlingen

Zámek Řádu německých rytířů Heuchlingen se zvedá na příkrém návrší nad řekou Jagst asi tři kilometry nad ústím do Neckaru. Předpokládá se, že u zámku byla osada, možná i větší usedlost, jejíž počátky by mohly ležet v 6. – 8. století.
Pravděpodobně ještě ve 12. století byl vybudován hrad v Huchelheimu, který byl spolu s mlýnem, ležícím pod ním, poprvé zmíněn v r. 1222. Jako hradní pán byl uveden Henricus de Huchelheim. Toto jméno je francké a znamená „dům Huchilův“. Již v r. 1330 však tento šlechtický rod neměl v Heuchlingenu žádný majetek. Opatství Ellwangen propůjčovalo v následující době hrad různým šlechticům, stal se ganerbenburgem (hradem s více obytnými jádry).
Když v r. 1484 převzal vládu v regionu Řád německých rytířů, připadl v následujících letech i Heuchlingen k jeho majetku. Na počátku 16. století se stal hrad sídlem vedlejší ústředny příslušné k hlavní ústředně Gundelsheim, a byl jejím sídlem takřka 300 let. Za selské války byl v roce 1525 hrad zbořen. V roce 1530 byl hrad za velmistra Waltera von Cronberg znovu postaven, a to ve stylu renesančního zámku. V polovině 18. století proběhly zásadní přestavby, které dodaly zámku Heuchlingen nynější vzhled.
V roce 1806 připadl zámek Heuchlingen se všemi právy prvnímu württemberskému králi Friedrichu I. Dnes je střediskem zemědělského statku o rozloze zhruba 100 hektarů.


Schloss Heuchlingen
Gutsverwaltung
Heuchlingen 1
74177 Bad Friedrichshall
www.friedrichshall-tourismus.de

Bad Friedrichshall Schloss Lehen Obrázek:
.

Schloss Lehen

Původní hrad jako předchůdce zámku Lehen byl poprvé zmíněn za vlády pánů z Kochendorfu v roce 1294. Jednalo se o vodní hrad, který měl zabezpečovat brod Cesty Nibelungů přes Kocher. V roce 1553 byl vodní hrad, který se mezitím stal ruinou, stržen.Na zakázku Wolfganga Conrada Grecka z Kochendorfu a jeho manželky Sibylle z Gemmingen-Guttenbergu byl na jeho místě vybudován nový vodní zámek ve stylu renesance. Mezi jiným sloužil jako lovecký zámek králů z Württembergu. V 18. století byl zasypán původní vodní příkop. Na jeho místě se dnes nachází menší park se stromy a růžovými záhony. V roce 1953 byl zámek přestavěn na hotel a restauraci. V letech 2002 až 2005 byl s velkými náklady opět restaurován, takže památkově chráněná budova dnes může nabídnout svým hostům moderní komfort v historickém prostředí.


Schloss Lehen
Schloss Lehen Hotel & Restaurant
Hauptstraße 2
74177 Bad Friedrichshall
Telefon +49 (0) 71 36/98 97-0
Telefax +49 (0) 71 36/98 97-20
info@schloss-lehen.de
www.schloss-lehen.de

Bad  Friedrichshall Schloss Obrázek:  Zámek Greckenschloss
Zámek Greckenschloss.

Greckenschloss

Zámek Greckenschloss

Mohutný zámek na hoře Lindenberg v místní části Kochendorf města Bad Friedrichshall se nazývá rovněž Greckovým zámkem. Za toto jméno vděčí svým bývalým majitelům, Greckům z Kochendorfu.
Wolf Conrad Greck II. von Kochendorf nechal postavit tento zámek mezi 1599 a 1602 v renesančním stylu, který se projevuje hlavně v obou obloukovitých renesančních štítech ozdobených obelisky. Greckův zámek je příkladem oněch panských sídel, která odpovídala náročnému feudálnímu životu nižší šlechty tehdejší doby. Příkop, který sloužil k obraně proti nepřátelským útokům, odděluje zámek na východě od Lindenbergu.Ve třicetileté válce utrpěla budova těžké škody, které však byly do roku 1661 odstraněny. Po vymření rodu Grecků přešel zámek v r. 1762 do vlastnictví rytířského kantonu Odenwald, od r. 1806 patřil Württembergům.
Po roce 1806 sloužil Greckův zámek k nejrůznějším účelům a v letech 1829/30 přešel do soukromých rukou. Dočasně zde byla umístěna továrna na doutníky, později továrna na likéry. V roce 1914 získala objekt obec Kochendorf.I za druhé světové války byl Greckův zámek silně poškozen. Po r. 1945 byl používán jako ubytování pro uprchlíky. V průběhu let byly prostory postupně poskytnuty obecné škole, později základní škole. Od r. 2004 se na budově provádějí rozsáhlé sanační práce.


Greckenschloss
Kirchbrunnenstraße
74177 Bad Friedrichshall
Telefon +49 (0) 71 36/ 832-0
Telefax +49 (0) 71 36/ 832-888
info@friedrichshall.de
www.friedrichshall-tourismus.de