Burgenstraße Logo
^  KARTE EIN-/AUSBLENDEN  ^

Schwetzingen

      Castles and Palaces

The festival, asparagus and the palace, electoral summer residence of the 18th century with its splendid garden, are just three reasons to visit the charming town of Schwetzingen. The palace gardens with over 70 hectares (approx. 173 acres) which is open all year, invite the visitor to lose themselves. The strict geometric French gardens, which change with the seasons, and the idyllic nooks and crannies of neighbouring wide-ranging landscape gardens, charm friends of nature and high horticulture.  The.... [More about Schwetzingen]Schwetzingen Mittelparterre ©Stadtinformation Schwetzingen Obrázek:  Zámek Schwetzingen
Zámek Schwetzingen.

Schloss und Schlossgarten Schwetzingen

Zámecký areál ve Schwetzingenu byl původně vodním hradem, který je poprvé zmíněn v roce 1350 a který chránil cesty mezi Wormsem, Landenburgem a Speyerem. V 16. století se stal loveckým zámkem heidelberských kurfiřtů, který byl vícekrát zbořen a opět postaven. Zničení falce vojsky Ludvíka IVX. padl za oběť i zámek.
Během opětovné výstavby byl rozšířen na trojkřídlý komplex. Za vlády uměnímilovného kurfiřta Carla Theodora (1724-1799) zažil jako letní rezidence mannheimského dvora své období rozkvětu a stal se „falckými Versailles“. Zámecká zahrada byla rozšířena věhlasnými architekty na celkovou plochu 72 ha a kromě jiného byla vybavena vodními hrami a mešitou. V roce 1752 vzniklo rokokové divadlo, ve kterém v roce 1763 vystupoval sedmiletý Mozart a kde hostoval Voltaire se svými díly. Když Carl Theodor v roce 1777 získal hodnost bavorského kurfiřta a přeložil své sídlo do Mnichova, význam schwetzinského zámku poklesl. Po zrušení Kurfalce v roce 1803 připadl Schwetzingen k Bádensku. Po smrti bádenské velkovévodkyně Stephanie v roce 1860 byl zámek používán jen pro denní pobyty dvora. V roce 1919 se Corps de Logis stal zámeckým muzeem.
Dnes je zámek majetkem Země Bádensko-Württembersko. Prohlídky více než 30 místností zahrnují i kurfiřtské apartmány Carla Theodora a jeho ženy Augusty. V kruhových sálech je zámecká restaurace. Rokokové divadlo je dnes centrem každoročních „Schwetzingenských festivalů“.

Due to renovation work, the castle is closed from 8th September 2014 probably until spring 2016. The palace gardens are open all year round.


Schloss und Schlossgarten Schwetzingen
Schloss Mittelbau
Schlossstraße
68723 Schwetzingen
Telefon +49 (0) 62 21/65 888 - 0
Telefax +49 (0) 62 21/65 888 - 18
service@schloss-schwetzingen.com
www.schloss-schwetzingen.de