Burgenstraße Logo
^  KARTE EIN-/AUSBLENDEN  ^

Neckarsteinach

      Castles and Palaces

The name of Neckarsteinach, which has had a town charter since 1377, came from the Odenwald stream, the Steinach, flowing into the Neckar. The most obvious features are the four medieval castles, which form a crown-like ribbon around the bends of the Neckar, tucked away in a heavily forested, hilly landscape, which invites you to walk and explore. This array of four castles is unique in Germany, so that Neckarsteinach acquired the epithet "Vierburgenstadt" (The Town of Four Castles), which were built.... [More about Neckarsteinach]Neckarsteinach Schadeck Obrázek:  Hrad Schadeck - „Vlaštovčím hnízdem“.
Hrad Schadeck - „Vlaštovčím hnízdem“. .

Burg Schadeck

Hrad Schadeck

Hrad Schadeck je nejmladší, nejmenší, ale také nejzajímavější ze čtyř hradů v Neckarsteinachu. Visí jako ptačí hnízdo na vysokém kopci a je proto nazýván i „Vlaštovčím hnízdem“. Poté co Ulrich II. (1236-1257) zdědil po svém otci Ulrichu I. „Přední hrad“ a další syn vstoupil do kněžského stavu, musel si třetí syn, Bligger V., postavit nový hrad. Na hřbetu hory, kde stály ostatní hrady, však už nebylo místo, a proto musel být hrad postaven na horském masivu, který na straně k Neckaru prudce spadá k řece. Za těchto podmínek musela být stavba mimořádně obtížná. Aby bylo možno zachovat plochu pro hradní areál a ochránit ji směrem k hoře pomocí čelního příkopu, musel být vylomen velký kus skály. Hrad sám stojí na kamenném podloží a zdá se, jako by z hory vyrůstal. Na čelní stěně vede krytý obranný ochoz podél věžičky na obě strany. Umožňuje daleký výhled přes údolí Neckaru a Dilsberg.
Kdo dnes hrad navštíví, přichází po cestě z Neckarsteinachu, která vede bývalým čelním příkopem. Dříve byl přístup možný po strmé cestě plné serpentin od Neckaru. Zřícenina je dnes majetkem Země Hesensko a byla před nějakým časem za velkých nákladů restaurována. Je možno si ji kdykoliv bezplatně prohlédnout a vystoupit na čelní zeď.


Burg Schadeck
69239 Neckarsteinach
Telefon +49 (0)62 29/ 92 00-0
Telefax +49 (0)62 29/ 92 00-19
info@neckarsteinach.de
www.neckarsteinach.com

Neckarsteinach Hinterburg Obrázek:  Hinterburg
Hinterburg.

Hinterburg

Tento hrad je rodovým hradem šlechtických rodů von Steinach. Byl postaven kolem roku 1100 na místě, kde hora Schadeck přechází do horského hřbetu. Z tohoto bodu mohl hradní pán přehlédnout a hlídat jak Steinašské údolí, tak údolí Neckaru. Zadní hrad byl původně malý, avšak velmi obranyschopný hrad. Nejsilnější zajištění poskytovala obranná věž - bergfried. Byla zřízena na nejohroženějším místě, aby mohl být každý útok z výšky včas rozpoznán a odražen. Jako první majitel je historicky znám Bligger I. von Steinach, který žil do roku 1165. Jeho otec byl zřejmě stavitelem hradu. Jméno „Bligger“ je germánského původu; Steinašský rod ho rád užíval, znamenalo „bleskový oštěp“. Vynikající představitel místní šlechty byl Bligger II. (1152 - 1210). Zdědil hrad a předpokládá se, že ho přebudoval do monumentální podoby. Nadaný básník a minesengr poznal v doprovodné družině štaufských císařů Západní Evropu. Ve velkém heidelberském písňovém rukopise, Manesském rukopise jsou od něj kromě miniatury obsaženy i tři písně. Když se koncem 12. století začaly šířit erby, zvolil si do erbu harfu, která dodnes zdobí znak města Neckarsteinach. Zřícenina Zadního hradu je nyní v majetku Země Hesensko. Hrad je kdykoliv a bezplatně přístupný, je možno vystoupit na jeho věž.


Hinterburg
Burgenweg
69239 Neckarsteinach
Telefon +49 (0)62 29/ 92 00-0
Telefax +49 (0)62 29/ 92 00-19
info@neckarsteinach.de
www.neckarsteinach.com

Neckarsteinach Mittelburg Obrázek:  Mittelburg
Mittelburg.

Mittelburg

Tento hrad leží na stejném skalním hřbetu jako Zadní hrad a je i podobně vystavěn. Bratr básníka Bliggera II., Conrad I. neměl jako mladší syn žádný podíl na otcovském hradu a proto si postavil v roce 1165 Střední hrad. V roce 1550 byl hrad přestavěn na renesanční zámek a v první polovině 19. století byl upraven do gotizující podoby. Když byl hrad v roce 1325 prodán arcibiskupovi z Mohuče a biskupovi z Wormsu, začal pro něj čas plný změn. Tak měla mohučská polovina do roku 1550 18 zástavních majitelů, wormský podíl vlastnili v letech 1400 – 1536 rytíři z Hirschhornu. V letech 1550 – 1653 byl opět v majetku rodu Landschaden, po jejich vymření připadl až do roku 1754 lenním pánům z Metternichu. Duchovní knížectví byla v roce 1803 zrušena a hrad přešel na Hesensko, které ho prodalo spolu s dalšími majetky za 2000 zlatých dědicům Metternichů – svobodným pánům von Dorth. Po nich zdědili hrad v roce 1920 svobodní pánové von Warsberg-Dorth. Od roku 1943 jsou svobodní páni von Warsberg vlastníky a obyvateli zámku jako substituční dědici. Nádvoří Středního hradu je možno si prohlédnout.


Mittelburg
In Privatbesitz der Freiherren von Warsberg
Mittelburg
69239 Neckarsteinach
info@neckarsteinach.de
www.neckarsteinach.com

Neckarsteinach Vorderburg Obrázek:  Vorderburg
Vorderburg.

Vorderburg

Ještě za života básníka Bliggera II., hradního pána Zadního hradu, došlo mezi jeho syny k dělení dědictví. Zadní hrad opět obdržel starší syn, Conrad II. (1174 - 1228). Mladší syn, Ulrich I. poté zbudoval kolem roku 1190 třetí, Přední hrad směrem po proudu Neckaru na konci horského hřbetu, na kterém se již nacházely ostatní dva hrady, Zadní a Střední hrad.
Přední hrad je menší než druhé dva hrady a je postaven v podobném stavebním stylu. Asi o 100 let později přešel hrad do majetku církve, z poloviny na biskupství Worms a Speyer. V roce 1377 však Landschadenové získali zpět wormský díl a o sto let později i špýrský díl. Několik let po vymření rodu Landschadenů v roce 1653 obdrželi svobodní pánové von Metternich přední hrad jako léno od Wormsu a Speyeru. Koncem 17. století začal úpadek Předního hradu.
V roce 1803 přešel na zemi Hesensko. Přední hrad leží bezprostředně nad městečkem. Městské hradby byly přistavěny později k hradu. Stejně jako Střední hrad je Přední hrad v majetku rodiny von Warsberg a je dodnes obydlen. Hrad je obklopen parkem s exotickými stromy. Nelze ho navštívit.


Vorderburg
In Privatbesitz der Freiherren von Warsberg
69239 Neckarsteinach
info@neckarsteinach.de
www.neckarsteinach.com