Burgenstraße Logo
^  KARTE EIN-/AUSBLENDEN  ^

Neckargemünd

      Castles and Palaces

The Neckargemünd region, whose stunning landscape is mostly thanks to the meanders of the Neckar River between leafy hills, is one of the oldest areas of human habitation in Europe. The first documented reference to Neckargemünd is from 988. In an imperial tax register from 1241 Neckargemünd appeared for the first time as the free imperial town "Gamundia". Until the dissolution of the Electoral Palatinate in the Napoleonic era (1803) Neckargemünd remained under the ownership of the powerful Elector.... [More about Neckargemünd]Neckargemuend Dilsberg Obrázek:  Skalní tvrz Dilsberg
Skalní tvrz Dilsberg.

Bergfeste Dilsberg

Vysoko nad Neckargemündem se na Dilsbergu nachází historická skalní tvrz. Postavena byla v letech 1150 až 1200 a za třicetileté války byla dějištěm lítých bojů: roku 1622 obsadil hrad Tilly a roku 1633 jej dobyli zpět Švédové. Navzdory válečné vřavě nebyla středověká skalní tvrz v podstatě zničena. Po zániku kurfiřtské Falce se roku 1803 stala vlastníkem objektu země Bádensko. Až do roku 1822 sloužila skalní tvrz jako státní věznice.
V posledních sto letech se z tvrze Dilsberg stala turistická atrakce, přičemž za zhlédnutí stojí především opevnění, hluboká hradní studna (hluboká 35 m) a podzemní štola (asi 80 m dlouhá). Při obchůzce kolem tvrze si návštěvník vychutná ohromující panoramatický pohled na údolí Neckaru a pohoří Odenwald.
V městečku pod tvrzí se Vám zdá, že se čas zastavil, nebot' z malebných hrázděných domů v úzkých uličkách přímo vyzařuje příjemně útulná atmosféra dávných dob. 
Prohlídka historického jádra se vyplatí i v samotném Neckargemündu.


Bergfeste Dilsberg
Burghofweg 3a
69151 Neckargemünd-Dilsberg
Telefon +49 (0) 62 23/ 61 54
armin-erles@burg-dilsberg.de
www.burgfeste-dilsberg.de