Burgenstraße Logo
^  KARTE EIN-/AUSBLENDEN  ^

Mannheim

      Castles and Palaces

“Mannheim is not just at the top geographically, Baden-Württemberg’s second largest city also scores highly when it comes to tourism. Mannheim offers everything you could want and often more than you would expect. Anyone arriving by train can easily reach almost all the sights the town has to offer in just a few minutes. From the main train station to the palace, the largest Baroque palace in Europe after Versailles, is only a short walk. The emblem of the city, the Water Tower, makes up the.... [More about Mannheim]Mannheim Barockschloss Obrázek:  Zámek Mannheim
Zámek Mannheim.

Barockschloss Mannheim

Zámek Mannheim

V roce 1720 přeložil kurfiřt Carl Philipp svou rezidenci z Heidelbergu do Mannheimu. Ve stejném roce začala stavba největšího německého zámeckého areálu, která trvala takřka 40 let a byla započata stavbou obytného traktu, „Corps de logis“ jako středem areálu.
Od 1740 do 1749 bylo postaveno západní příčné křídlo, od roku 1750 východní příčné křídlo. Pod vedením divadelního architekta Alessandra Galli da Bibiena vznikly v letech 1737 až 1742 kurfiřtská dvorní opera a plesový dům. Za vlády kurfiřta Carla Theodora od r. 1742 zažil mannheimský dvůr rozkvět umění a vědy až do té doby, kdy kurfiřt v roce 1777 nastoupil jako nástupce bavorského kurfiřta Maxe III. Josepha, a přeložil své sídlo do Mnichova.
V roce 1803 připadl zámek Bádensku a byl od roku 1806 do roku 1811 obydlen vévodským párem Karlem von Baden a Stephanie de Beauharnais. Po smrti vévodkyně v roce 1860 byl dvůr rozpuštěn.
V zámku byla zřízena dívčí škola, úřady a služební byty, než se stal v roce 1919 majetkem Svobodného státu Bádensko. Od roku 1926 byly v zámeckém muzeu vystaveny městské sbírky. Ve druhé světové válce byly velké části zámku zničeny. Jako jediná neporušená komnata z 500 zůstala soukromá knihovna kurfiřtky Elisabeth Augusty. Po renovaci zámku je možno vidět od roku 2007 v nově otevřeném obytném poschodí „bel étage“ nádherné komnaty s více než 800 originálními předměty, jako je nábytek, obrazy a porcelán.
V zámku jsou umístěny rovněž velké části univerzity.

 


Barockschloss Mannheim
Besucherzentrum
Mittelbau Bismarckstraße 1
68161 Mannheim
Telefon +49 (0) 621/ 292 28 91
info@schloss-mannheim.de
www.schloss-mannheim.de