Burgenstraße Logo
^  KARTE EIN-/AUSBLENDEN  ^

Hirschhorn

      Castles and Palaces

The health resort of Hirschhorn, famous for its air, was labelled the "Pearl of the Neckar valley". The Neckar has formed a tight S-bend here making this feature of the landscape into a jewel of the remarkable town. Surrounded by defiant masonry the half-timbered houses of the town nestle against the castle and the abbey. The castle complex built on the brow of a hill is an inheritance from the lords of Hirschhorn, an important German noble dynasty. Half-way down between the castle and the town lies.... [More about Hirschhorn]Hirschhorn Burg Obrázek:  Hrad Hirschhorn
Hrad Hirschhorn.

Burg Hirschhorn

Hrad Hirschhorn

Kolem roku 1250 bylo započato se stavbou románského jádra hradu. Zahrnoval 16 metrů hluboký čelní příkop, kvadratický hradební okruh, čelní zeď, bránu a hradní věž - bergfried. V gotické době vznikl kolem roku 1300 palác; románská věž bergfried byla nahrazena štíhlou „věží čarodějnic“. Svážná strana hradu byla zesílena dalšími parkány a vnějším opevněním. V souvislosti s hospodářským a politickým vzestupem pánů z Hirschornu byl rozšiřován i hradní komplex. Tak začala v polovině 14. století stavba horního, kolem roku 1400 stavba dolního předhradí.
Svou dnešní podobu dostal hrad přístavbou renesančního paláce zámeckého typu v letech 1583 až 1586. Hrad zůstal v nové době ušetřen větších poškození. Po vymření pánů z Hirschhornu byl hrad v letech 1632-1803 v majetku země Kurmainz, od roku 1699 sloužil jako úřední sídlo.
Od roku 1803 do 1918 byl úředním sídlem velkovévodství Hessen-Darmstadt, v letech 1918 až 1945 patřil Lidovému státu Hesensko, a od roku 1949 Spolkové zemi Hesensko.
Od roku 1959 je v soukromém vlastnictví a dnes je v něm hotel a restaurace s nádhernou vyhlídkovou terasou nad údolím Neckaru. Ze starého města Hirschhornu dojdeme na hrad asi za půl hodiny po pěší stezce, bezprostředně u hradního komplexu jsou však též parkovací místa. Vnitřní dvůr a věž jsou přístupné zdarma. Od června do září jsou jednou za čtrnáct dní v sobotu nabízeny prohlídky hradu.

 


Burg Hirschhorn
Auf der Burg
69434 Hirschhorn
www.hirschhorn.de