Burgenstraße Logo
^  KARTE EIN-/AUSBLENDEN  ^

Heidelberg

      Castles and Palaces

Goethe, somewhat reserved in his praise, called the town 'a little bit of perfection', Mark Twain, the pragmatic Mississippi pilot, wrote of 'extreme possibilities of beauty'. Heidelberg, which today has around 140,000 inhabitants, was a residence of German Electors and for centuries a focal point of German history. Bound up with it are names of royal dynasties such as Wittelsbach, Stuart or Medici, theologians like Martin Luther or politicians such as Friedrich Ebert (1871-1925), first president.... [More about Heidelberg]Heidelberg Schloss Obrázek:  Zámek Heidelberg
Zámek Heidelberg.

Schloss Heidelberg

Nad starým městem se impozantně zvedá světoznámá zřícenina heidelberského zámku, který byl přes čtyři století rezidencí kurfiřtů z Falce. V protikladu k ostatním rezidencím nepředstavuje obsáhlý jednotný projekt zámku, neboť kurfiřti vždy stavěli jednotlivé paláce, čímž vznikl v průběhu staletí soubor reprezentativních staveb. Tak vznikla nejstarší ještě rozpoznatelná obytná budova Ruprechtsbau kolem roku 1400 za kurfiřta Ruprechta III., budova knihovny za Ludwiga V. v letech 1520-44, skleněný sál v letech 1549-55 za Friedricha II. Kurfiřt Ottheinrich nechal postavit v roce 1556 „Ottheinrichsbau“, jeden z nejkrásnějších renesančních paláců severně od Alp. Friedrich IV. stavěl od roku 1601 Friedrichsbau, palác, jehož fasáda znázorňuje galerii předků kurfiřtů. Za Friedricha V. vznikla světoznámá zámecká zahrada „Hortus Palatinus“ a v roce 1614 anglický palác. Po zboření zámku za třicetileté války ho Friedrichův syn Karl-Ludwig znovu postavil. Ve falcké válce o následnictví však byl francouzskými vojsky v letech 1688/89 a 1693 definitivně zbořen a již nikdy nebyl zcela obnoven. Stal se však symbolem romantiky. Díky angažovanosti Charlese hraběte von Graimberg od roku 1810 byla zachována zřícenina ještě v dnešní podobě.Je majetkem země Baden-Württemberg a je místem slavnostních a kulturních akcí, např. heidelberských zámeckých slavností v létě.

 


Schloss Heidelberg
Schlosskasse
Schlosshof 1
69117 Heidelberg
Telefon  +49 (0) 62 21/ 53 84-72
info@schloss-heidelberg.de
www.schloss-heidelberg.de