Burgenstraße Logo
^  KARTE EIN-/AUSBLENDEN  ^

Eberbach

      Castles and Palaces

Stejně malebný jako městečko Eberbach, které leží mezi kopci Odenwaldu v údolí Neckaru, je i někdejší hrad krále Jindřicha VII. z rodu Hohenštaufů. První zmínka o hradu pochází z roku 1227, tedy zhruba z doby, kdy bylo založeno město. Dnes jsou z hradu Eberbach vidět už jen rozvaliny, ale návštěva se vyplatí i tak. Úplně nahoře, na kdysi strategicky významném místě, se nabízí úchvatný pohled na údolí Neckaru a na město. Historické jádro města obklopují.... [More about Eberbach]Eberbach Burgruine©Andreas Held W Obrázek:  Hrad Eberbach
Hrad Eberbach.

Burg Eberbach

Hrad Eberbach

Hrad Eberbach se skládá ze tří hradů ležících asi 160 metrů nad Neckarem, které nejsou vzájemně propojeny. Jako doba vzniku se pro přední hrad předpokládá druhá čtvrtina 12. století, pro prostřední hrad doba kolem r. 1200 a pro zadní hrad druhá čtvrtina 13. století. V roce 1227 obdržel král Heinrich VII. hrad Eberbach od biskupa z Wormsu jako léno. Hrady zůstaly pravděpodobně až do roku 1330 v majetku říše. Poté byly dány do zástavy falckým hrabatům, kteří je používali v následující době jako sídlo pro místodržitele Kurpfalze. V roce 1402 zastavil Ruprecht II. z Pfalze město a hrady rytíři Hansi von Hirschhorn.
Ten dosáhl v roce 1402 u krále povolení ke stržení a zboření hradu, protože nepřinášel užitek, jen náklady. Tak odstranil konkurenci pro své hrady v Hirschhornu a Zwingenbergu. Postupně byla zřícenina rozebírána a kameny byly použity na stavby v Eberbachu, zvláště ke stavbě zdí k ochraně polí blízkých kraji lesa.
Při vykopávkách v letech 1908/09 a 1927/28 byly odkryty zbytky předního a prostředního hradu a byly zrekonstruovány některé části staveb. V letech 1959 -1963 byl prováděn systematický vědecký průzkum a částečná rekonstrukce zadního hradu.
Na hrad Eberbach se dostanete pěšky z lesního parkoviště na L524 (nová Dielbašská silnice) za 20 minut nebo z centra Ebersbachu po turistické cestě HW 34 Klubu Odenwaldu za 45 minut. Nabídne vám nádherný výhled na Eberbach a údolí Neckaru.


Burg Eberbach
Wanderparkplatz: Neue Dielbacher Straße
69412 Eberbach
tourismus@eberbach.de
www.eberbach.de